Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (angl. Fundamental Rights Agency, FRA) parengė ataskaitą apie valstybių narių atsaką stabdant viruso COVID-19 plitimą, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinių žmogaus teisų, taip pat ir į gyvenimą ir sveikatą užtikrinimui, ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamų ir rizikos grupėje esančių asmenų, kaip antai pagyvenusio amžiaus, vaikų, asmenų su negalia, romų ar pabėgėlių, teises. 

FRA pranešime „Koronaviruso pandemija Europos Sąjungoje: Pagrindinių teisių sunkumai“ (‘Coronavirus pandemic in the EU: Fundamental Rights Implications’) apžvelgiamos ES valstybių narių priemonės, taikomos pandemijos laikotarpiu ir jų poveikis:

  1. Kasdieniam gyvenimui: poveikis pagrindinėms teisėms, pavyzdžiui, teisei į judėjimo ir susirinkimo laisvę bei teisėms, susijusioms su darbu, sveikata ir išsilavinimu.
  2. Pažeidžiamų grupių situacijai: senyvo amžiaus žmonių ir vaikų, asmenų, turinčių sveikatos sutrikimų, romų, pabėgėlių, benamių, kalinių, ir kt. asmenų pagrindinių teisių užtikrinimui institucijose.
  3. Rasistinių nuostatų raiškai: COVID-19 pandemija iššaukė padidėjusį rasistinių ir ksenofobinių išpuolių skaičių, ypatingai prieš žmones, kilusius iš Azijos.
  4. Dezinformacijai ir duomenų apsaugai: beveik visos ES valstybės susiduria su dezinformacija apie pandemiją. Daugelis renka duomenis, siekiant pažaboti viruso plitimą.

Tai pirmasis pranešimas apie Koronaviruso (COVID-19) poveikį visose 27 ES valstybėse narėse. Jis apžvelgia vyriausybės priemonių, taikytų vasario ir kovo mėnesiais, poveikį žmonių pagrindinėms teisėms.

Ataskaitą apie Lietuvą rengė LSTC mokslo darbuotojas dr. Daumantas Stumbrys.