Projektas įgyvendinamas pagal ERASMUS+ programą

YOUTH WIKI (LT). Projekto Nr. 101048624
YOUTH WIKI (LT). Projekto Nr. 101079785

Youth Wiki tikslas – plėtoti įrodymais grįstą politiką ir bendradarbiavimą jaunimo srityje, pateikiant naujausią informaciją apie Europos šalių jaunimo politiką Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų  srityje (2019–2027) įgyvendinant ES jaunimo strategiją.

Nacionalinis korespondentas  pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus nuolat teikia ir atnaujina informaciją apie jaunimo politiką Lietuvoje, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Lietuvos teisės aktus, programas, vykdomas reformas ar pakeitimus, gerųjų praktikų pavyzdžius, jų vertinimus, stebėsenos sistemas ir tyrimus jaunimo srityje.

Plačiau žiūrėti: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki

2022 m. birželio 15 d. 13:00-16:00 vyko Mokslinė-praktinė konferencija. Renginio programa.

2022 m. lapkričio 11 d. vyks 6-oji tarpdalykinė mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija. Renginio programa.