Kaip universitetuose ir tyrimų organizacijose įgyvendinama politika yra nukreipta į smurtą lyties pagrindu? UniSAFE atliko kovos su smurtu lyties pagrindu politikos ir jos priemonių analizę 48 universitetuose ir tyrimų organizacijose 15 Europos valstybių. UniSAFE vinjetės apibūdina situaciją, atspindinčią institucijų politiką, įskaitant jų kontekstą, turinį, įgyvendinimą ir kt.

Tyrimo rezultatai, apžvelgiantys situaciją Lietuvoje yra prieinami čia (anglų k.): https://unisafe-gbv.eu/european-vignettes/institutional-policies-in-lithuania/