Lietuvos socialinių tyrimų centras ir Lietuvos sociologų draugija kviečia teikti pranešimų santraukas XII–ai Lietuvos sociologų draugijos konferencijai „Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30–mečiui. Atsižvelgiant į COVID-19 epidemijos situaciją bei įvertinus rizikas informuojame, kad konferencija vyks nuotoliniu būdu. Tikimės, kad ir tokia forma pavyks susitelkti mūsų kasmetinei sociologinei diskusijai. Kartu su konferencija vyks Lietuvos sociologų draugijos valdybos ataskaitos pristatymas ir valdybos rinkimai.

Konferencijoje kviesime diskutuoti tokiomis temomis kaip: sociologinis žinojimas ir gerovės valstybė; gerovės valstybė šiandieninėje Lietuvoje ir kitur; socialinė marginalizacija ir integracija; šeimos ir lyčių politikos tyrimai; socioteritorinė diferenciacija; socialinių tyrimų metodologijų iššūkiai, patirtys ir sprendimai, bei kitomis temomis aktualiomis šiandieninei visuomenei.

Santraukas prašome atsiųsti iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Word dokumento formatu el. paštu konferencija@lstc.lt.

Santraukos apimtis – iki 300 žodžių, joje būtina pateikti pranešimo pavadinimą, suformuluoti pagrindinę pranešimo idėją, nurodyti pranešėjo/-ų vardą, pavardę, pareigas, instituciją, kontaktinę informaciją (el. paštą). Priimamos santraukos skaityti pranešimus lietuvių ir/ar anglų kalbomis.

Pranešimų autoriai apie santraukų priėmimą bus informuoti iki 2020 m. spalio 15 d.

Priimtos pranešimų santraukos bus paskelbtos konferencijos tinklalapyje, sudarytame e-leidinyje.

Konferencijos vieta: konferencija vyks nuotoliniu būdu.

Konferencijos organizatoriai: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos sociologų draugija, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius.

Konferencijos tinklapis: https://www.lstc.lt/konferencija/.
El. paštas: konferencija@lstc.lt.