Kvietimas teikti pranešimų tezes (santraukas)

Lietuvos socialinių tyrimų centras ir Lietuvos sociologų draugija kviečia teikti pranešimų santraukas XII–ai Lietuvos sociologų draugijos konferencijai „Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“,  skirtai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30–mečiui.

Konferencijoje kviesime diskutuoti tokiomis temomis kaip: sociologinis žinojimas ir gerovės valstybė; gerovės valstybė šiandieninėje Lietuvoje ir kitur; socialinė marginalizacija ir integracija; šeimos ir lyčių politikos tyrimai; socioteritorinė diferenciacija; socialinių tyrimų metodologijų iššūkiai, patirtys ir sprendimai, bei kitomis temomis aktualiomis šiandieninei visuomenei.

Santraukas prašome atsiųsti iki 2020 m. rugsėjo 30 d. word dokumento formatu el. paštu konferencija@lstc.lt.

Santraukos apimtis – iki 300 žodžių, joje būtina pateikti pranešimo pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis, suformuluoti pagrindinę pranešimo idėją, nurodyti pranešėjo/-ų vardą, pavardę, pareigas, instituciją, kontaktinę informaciją (el. paštą).

Pranešimų autoriai apie santraukų priėmimą bus informuoti iki 2020 m. spalio 15 d. 

Priimtos pranešimų santraukos bus paskelbtos konferencijos tinklalapyje, sudarytame e–leidinyje.

Konferencijos kalbos: lietuvių (pagrindinė) ir anglų.
Kviestiniai pranešimai bus skaitomi anglų kalba (vertimas į lietuvių kalbą nenumatytas). Apskritųjų stalų diskusijos ir pranešimai paralelinėse sesijose vyks lietuvių kalba (vertimas į anglų kalbą nenumatytas).
Priimamos tezės skaityti pranešimus lietuvių ir / ar anglų kalbomis. Konferencijos mokslo komitetas palieka sau teisę įterpti pranešimus anglų kalbą į temines sesijas arba sudaryti atskirą paralelinę sesiją pranešimams anglų kalba.

Konferencijos vieta: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius.

Konferencijos organizatoriai: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos sociologų draugija, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius.

Konferencijos tinklapis: https://www.lstc.lt/konferencija/.
El. paštas: konferencija@lstc.lt.