2019 m. rugsėjo 19-20 dienomis Vilniuje vyko tarptautinis seminaras „Iššūkiai gerovės valstybės sistemoms Baltijos ir Šiaurės šalyse“, organizuotas Lietuvos socialinių tyrimų centro ir finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal projektą „Iššūkiai gerovės valstybės sistemoms Lietuvoje ir Švedijoje“ (sutarties Nr. S-MIP-17-130). Mokslininkai, atvykę iš Estijos, Latvijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos ir Lietuvos, aptarė naujausius iššūkius šeimos politikos, pensijų aprūpinimo ir kitose socialinės politikos srityse. Seminare dalyvavo atstovai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Seminaro programą galima rasti čia.

Keletas akimirkų: