Projekto pavadinimas
Trukmė
Vadovas (-ai)
Vyresnio amžiaus žmonių tyrimų specifika (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0051). Skaityti daugiau.
2020
Dr. Gražina Rapolienė
Mokslinė stažuotė Tartu universitete (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0023). Skaityti daugiau.
2020
Doktorantė Simona Ščerbinskaitė
The Future of European Social Citizenship (EUSOCIALCIT) (Horizontas 2020 projektas). Skaityti daugiau.
2020-2024
Dr. Jolanta Aidukaitė
Vyresnio amžiaus žmonių gerovės konstravimas: įgalinimo politika, stebėsenos rodikliai ir vyresnio amžiaus balsas (DOTSUT-254; 09.3.3-LMT-K-712-01-0063). Skaityti daugiau.
2017-2021
Dr. Jolanta Aidukaitė
Mažėjantys miestai pokomunistiniame kontekste: Šiaulių miesto atvejo analizė (DOTSUT-149 09.3.3-LMT-K-712-02-0062). Skaityti daugiau.
2017-2019
Dr. Gintarė Pociūtė-Sereikienė
Trumpalaikė išvyka skaityti mokslinius pranešimus 2019 m. Tarptautinės Gerontologų ir Geriatrų asociacijos Europos regiono kongrese (DOTSUT-325 09.3.3-LMT-K-712-13-0245). Skaityti daugiau.
2019
Dr. Gražina Rapolienė
Stažuotė Stokholmo Universitete (DOTSUT-329 09.3.3-LMT-K-712-13-0065). Skaityti daugiau.
2019
Doktorantė Sonata Vyšniauskienė
Mokslinės kompetencijos ugdymas dalyvaujant Amerikos geografų suvažiavime (DOTSUT-324 09.3.3-LMT-K-712-13-0174). Skaityti daugiau.
2019
Dr. Donatas Burneika
Mokslinės kompetencijos ugdymas dalyvaujant Amerikos geografų suvažiavime (DOTSUT-323 09.3.3-LMT-K-712-13-0158). Skaityti daugiau.
2019
Dr. Gintarė Pociūtė-Sereikienė
Dalyvavimas tarptautinėje ESA mokslinėje konferencijoje “Europa ir už jos ribų: ribos, kliūtys ir priklausymas “ (DOTSUT-327 09.3.3-LMT-K-712-13-0255). Skaityti daugiau
2019
Dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė
Doktorantės mokslinės kompetencijos ugdymas dalyvaujant tarptautiniame moksliniame renginyje „Stumdami regionus už jų sienų“ (DOTSUT-326 09.3.3-LMT-K-712-13-0250). Skaityti daugiau.
2019
Doktorantė Viktorija Baranauskienė
Mokslinės kompetencijos ugdymas skaitant mokslinį pranešimą tarptautinėje WAPOR konferencijoje (DOTSUT-328 09.3.3-LMT-K-712-13-0437). Skaityti daugiau.
2019
Doktorantė Inga Gaižauskaitė
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „2018 m. AABS konferencija – Baltijos nepriklausomybės JAV 100-metis“ (P-DAK-18-25)
2018
Doktorantė Inga Gaižauskaitė
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „2018 m. AABS konferencija – Baltijos nepriklausomybės JAV 100-metis “ (DOTSUT-54 09.3.3-LMT-K-712-06-0060). Skaityti daugiau.
2018
Dr. Andrius Marcinkevičius
Trumpalaikė mokslinė išvyka skaityti mokslinius pranešimus 19-tame Tarptautinės sociologų asociacijos Pasauliniame sociologijos kongrese Kanada (DOTSUT-55 09.3.3-LMT-K-712-06-0052). Skaityti daugiau.
2018
Doktorantė Inga Gaižauskaitė
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „2018 m. AABS konferencija – Baltijos nepriklausomybės JAV 100-metis“ (DOTSUT-95 09.3.3-LMT-K-712-06-0059). Skaityti daugiau.
2018
Dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė
Paramos šeimai su mažamečiais vaikais sistema Lietuvoje ir Švedijoje: tėčio įtraukimas į vaiko priežiūrą geroji praktika (DOTSUT-380 09.3.3-LMT-K-712-09-0193). Skaityti daugiau.
2018
Dr. Jolanta Aidukaitė
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „2018 m. AABS konferencija – Baltijos nepriklausomybės JAV 100-metis“ (DAK-18-221/BS-2 P-DAK-18-221)
2018
Doktorantas Karolis Dambrauskas
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Amžiui palankių miestų kūrimas Šiaurės regione“ (PNI 18-07-02)
2018
Dr. Sarmitė Mikulionienė
Projekto pavadinimas
Trukmė
Vadovas (-ai)
CA15207 Europos politologijos profesionalumas ir socialinis poveikis
2016-2020
Dr. Diana Janušauskienė, doktorantė Ingrida Gečienė
CA16226 Gyvenamųjų patalpų tobulinimas: išmani buveinė vyresnio amžiaus žmonėms
2017-2021
Dr. Sarmitė Mikulionienė, doktorantė Jolita Junevičienė
CA16111 Tarptautinis etninių ir imigrantų mažumų apklausos duomenų tinklas
2016-2021
Dr. Karolis Žibas, Dr. Vita Kontvainė
Finansavimo šaltinis
Pavadinimas
Laikotarpis
Dalyviai
„ERASMUS+“ programos tarptautinio bendradarbiavimo veikla (TBV)
Dalyvavimas renginyje „Reagavimas į ateities įgūdžius – laukimo galia“, sutarties Nr.TBV-F13-2018-LT-0001
2019
Dr. Boguslavas Gruževskis
Finansavimo šaltinis
Pavadinimas
Laikotarpis
Dalyviai
Šiaurės ministrų tarybos Lietuvoje biuras
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Amžiui palankių miestų kūrimas Šiaurės regione“
2018
Dr. Sarmitė Mikulionienė
Finansavimo šaltinis
Pavadinimas
Laikotarpis
Dalyviai
Europos ekonominės erdvės EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų
Dalyvavimas Baltijos mokslo programos informaciniame renginyje „Lietuvos mokslo taryba- Baltijos mokslo programos administravimas-(LNBP)“ Estijos Respublika
2018
Dr. Aurelija Novelskaitė, Dr. Daiva Skučienė

Kiti tarptautiniai projektai

Finansavimo šaltinis
Pavadinimas
Laikotarpis
Vadovas
Erasmus+ programos veiksmas „Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“
2020-09-01 – 2023-08-31
dokt. Inga Gaižauskaitė
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas „Eurofound“
Eurofound / Dublino / korespondentų reguliarių ir užsakomųjų ataskaitų teikimo paslaugų teikimas sutartis Nr. 18-3030-17/
2018-03-01 – 2022-02-28
Dr. Inga Blažienė
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Duomenų rinkimo ir tyrimų paslaugos pagrindinių teisių klausimais, paslaugų sutartis F-SE-T11-C10-L15-FRANET
2018-2022
Dr. Vilana Pilinkaitė-Sotirovič
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – C.I.S.L.
Profesinės sąjungos poveikis naujoviškų paslaugų teikimui dėl narystės Sąjungoje ir darbo santykių, sutartis Nr. VP 2018/004/0046
2019-2021
Dr. Inga Blažienė
Europos Komisija, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD
Gerinti darbo santykių srities kompetenciją „Profesinių sąjungų strategijų dėl socialinių standartų konvergencijos išsiplėtusioje Europos Sąjungoje formulavimas – CRE šalių balsas“ paslaugų sutartis Nr.VP / 2018/004/0017. Skaityti daugiau. Ataskaita.
2019-2021
Dr. Boguslavas Gruževskis
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
A1-Erasmus + skyrius: parama politikos reformai ir internetinei kalbinei pagalbai –Paslaugų sutartis: 2018-0657 /projekto Nr. 596637-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA3-YTH-WIKI
2014-2020
Dr. Laima Okunevičiūtė–Neverauskienė
Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginis dokumentas (PMIF-2.1.1-K-01-001)
2016-2017
Dr. Karolis Žibas
Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas
2014-2015
Dr. Karolis Žibas