Sociologijos instituto bendruomenė šiltai sveikina mokslininką emeritą Arvydą Virgilijų Matulionį 75 metų jubiliejaus proga! Linkime neblėstančios energijos ir stiprios sveikatos! Aukštai vertiname Jūsų nuolatinį indėlį stiprinant sociologijos vaidmenį Lietuvoje!


Sociologijos instituto bendruomenė