Sveikiname Simoną Ščerbinskaitę 2022 m. rugsėjo 22 d. apgynus daktaro disertaciją “Kaimo bendruomeninės organizacijos Lietuvoje: dalyvavimas, lyderystė ir vietovės gyvybingumas (Atokių kaimo gyvenviečių atvejis)“.