Š.m. lapkričio 27 d. visuotiniame Lietuvos sociologų draugijos susirinkime draugijos prezidento rinkimus 2021-2024 metų kadencijai laimėjo LSTC vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Diana Janušauskienė, o LSTC mokslo darbuotoja dr. Gražina Rapolienė tapo šios draugijos Vykdomosios tarybos nare.

Sveikiname koleges ir linkime produktyvios ir sėkmingos veiklos telkiant Lietuvos sociologus bei skleidžiant jų pasiekimus Lietuvoje ir už jos ribų!

LSTC bendruomenė