Sveikiname Ingą Gaižauskaitę 2022 m. rugsėjo 29 d. apgynus daktaro disertaciją „Advancing Trust Research: Linking Conceptual Definitions, Standard Measures and the Perceptions of Social Actors“ (liet. „Pasitikėjimo tyrimų plėtojimas: sąsaja tarp konceptualių apibrėžimų, standartinių matavimo priemonių ir socialinių veikėjų sampratų“).