2019 m. birželio 18 d. LSTC Darbo rinkos tyrimų instituto mokslininkai susitiko su Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ekspertais: Karim Foda, Kanghoon Keah ir Marijumi Bernatavičiumi. Kiekvienais metais šio fondo atstovai lankosi Lietuvoje, vertina jos socialinę ir ekonominę raidą bei vystymosi perspektyvas ir pateikia išvadas bei rekomendacijas Lietuvai. TVF misijos metu ekspertai susitinka su Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo, Lietuvos banko ir kitų institucijų atstovais. Susitikimo su LSTC mokslininkais metu buvo aptarti darbo rinkos klausimai (ypač akcentuota darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimo problema), migracijos įtaka gyventojų užimtumui Lietuvoje, naujojo Darbo kodekso įtaka darbo rinkai bei darbo produktyvumo tendencijos. Minėtais klausimais TVF ekspertams buvo parengta ir pateikta statistinė medžiaga.

Susitikimo akimirka: