Socialinės politikos tyrimų skyrius (iki 2021 m. sausio 1 d. – Socialinės gerovės institutas) yra Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Sociologijos instituto struktūrinis padalinys. Socialinės politikos tyrimų skyriaus mokslinės veiklos kryptis – socialinės gerovės tyrimai.

Siekiama tirti gyvenimo sąlygas, pajamų diferenciaciją, skurdo ir socialinės atskirties paplitimą, jiems įtaką darančius veiksnius ir pasekmes, taip pat taikomas socialinės ir ekonominės politikos priemones, veikiančias krašto socialinę gerovę.

Skyriaus mokslininkai turi sukaupę didelę mokslinio darbo patirtį atliekant pensijų, socialinės paramos skurstantiems, socialinių paslaugų ir kitų socialinės politikos sričių tyrimus. Skyriaus mokslininkai bendradarbiauja su valstybės institucijomis, kartu rengdami nacionalines strategijas ir socialinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.