Disertacijų tematikų konkursas

Balandžio 1 d. skelbiamas konkursas sociologijos mokslo krypties (S 005) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

  1. Socialinė raida ir kaita.
  2. Globalizacija krizės sąlygomis.
  3. Socialinė ir kultūrinė antropologija.
  4. Socialinė geografija ir demografija.
  5. Socialinė stratifikacija, nelygybė ir įvairovė.
  6. Socialinė politika ir gyvenimo kokybė.

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos. Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų tyrimų kryptis. Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės. Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.

Prašymus konkursui galima teikti nuo balandžio 1 d. iki balandžio 27 d.

 

Doktorantų vadovų konkursas

Balandžio 1 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.

Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus (Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-61, 6.2 punkto reikalavimai), bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.

Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:

  • CV laisva forma.
  • Mokslinių publikacijų ir kitos mokslinės veiklos sąrašas.
  • Prašymas dalyvauti konkurse.

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 1 d. iki balandžio 27 d.

 

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:

Vytauto Didžiojo universitetas
Jonavos g. 66 – 306 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Daiva Vilčinskienė, tel. (8 37) 327 822, +370 676 99572, el. paštas daiva.vilcinskiene@vdu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00.

Lietuvos socialinių mokslų centras
A. Goštauto g. 9 – 301 kab., Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Sandra Krutulienė, tel. (8 5) 210 2071, mob. +370 655 74440, el. paštas moksline.sekretore@lstc.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–12.00 val.

Kauno technologijos universitetas
Donelaičio g. 73 – 423, Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Reda Žilėnaitė, tel. +370 614 16 110, el. paštas doktorantura@ktu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki gegužės 27 d.

Visas skelbimo tekstas PDF formatu
Prašymas dalyvauti vadovų konkurse
Disertacijos tematikos pateikimo pagrindimo forma