Bendra informacija

Priėmimas į sociologijos doktorantūrą

Stojamųjų trečiosios pakopos studijų įmoka (dokumentų registravimo įmoka): Europos Sąjungos piliečiams – 20,00 €, ne Europos Sąjungos piliečiams – 50 €. Norintiems ginti disertaciją eksternu dokumentų registravimo įmoka – 100 €.

Įmoka mokama į LSTC sąskaitą bankiniu pavedimu laikantis nurodytų priėmimo terminų.

Priėmimo dokumentų nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Lietuvos socialinių tyrimų centrui gavus kartu su kitais dokumentais ir stojimo į doktorantūrą įmokos kvito kopiją.

Stojimo į doktorantūrą įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos pavadinimą.

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantų priėmimo konkurse, stojimo į doktorantūrą įmoka negrąžinama.

Mokėjimo duomenys:
Lietuvos socialinių mokslų centras Sociologijos institutas
Įm. kodas 305674949
A.s. LT 63 7044 0600 0560 8765
AB SEB bankas, kodas 7044

Mokėjimo paskirtis: Stojimo į doktorantūrą įmoka.

Doktorantai

Dirsyte

Irma DIRSYTĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2020

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Šeimos demografiniai procesai; šeima ir socialinis mobilumas.

Kontaktai

Krauledaitė Justina

Justina KRAULEDAITĖ

Darbo rinkos tyrimų institutas

Stojimo metai: 2020

Vadovas: R. Brazienė

Mokslinių interesų sritys

Jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką; darbo rinkos politika; gyventojų užimtumas; socialiai pažeidžiamų asmenų kaip NEET situacija darbo rinkoje.

Kontaktai

Norgelaite

Alina NORGĖLAITĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2020

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Gimstamumo raida ir socialiniai veiksniai; šeimos demografija.

Kontaktai

Vilkoitytė Violeta

Violeta VILKOITYTĖ

Socialinės gerovės institutas

Stojimo metai: 2020

Vadovas: D. Skučienė

Mokslinių interesų sritys

Socialinis investavimas; socialinė politika; vyresnio amžiaus asmenų užimtumas.

Kontaktai

Paulius BALSYS

Darbo rinkos tyrimų institutas

Stojimo metai: 2019

Vadovas: R. Brazienė

Mokslinių interesų sritys

Karinė sociologija; identitetas; socialinė integracija.

Kontaktai

Dilyte

Asta DILYTĖ

Socialinės gerovės institutas

Stojimo metai: 2019

Vadovas: J. Aidukaitė

Mokslinių interesų sritys

Švietimo sociologija; socialinė politika; jaunimo politika.

Kontaktai

Indrė KIRELIENĖ

Darbo rinkos tyrimų institutas

Stojimo metai: 2019

Vadovas: R. Brazienė

Mokslinių interesų sritys

Migracijos sociologija; darbo rinkos tyrimai; migrantų įtrauktis; tarptautinė migracija; bendruomenių ir diasporos tyrimai; jaunimo socioekonominė integracija.

Kontaktai

Vencius

Tautvydas VENCIUS

Socialinės gerovės institutas

Stojimo metai: 2019

Vadovas: J. Aidukaitė

Mokslinių interesų sritys

Socialinis mobilumas; socialinė politika; pažeidžiamų visuomenės grupių socialinė apsauga; socialinių problemų sociologinis kontekstas.

Kontaktai

Dovydas Vidzbelis

Dovydas VIDZBELIS

Visuomenės geografijos ir demografijos institutas

Stojimo metai: 2019

Vadovas: D. Burneika

Mokslinių interesų sritys

Politinis laukas; rinkimai; rinkimų sistemos; elektoriniai teritoriniai vienetai; elektorato elgesys; vietos įtaka politinėms nuostatoms; politinės kampanijos dalyvių portretas; socialinė geografija.

Kontaktai

Laura Bagočiūtė

Laura BAGOČIŪNĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2018

Vadovas: A. Novelskaitė

Mokslinių interesų sritys

Lyčių lygybė moksle; mokslinės veiklos etika; atsakingi moksliniai tyrimai ir inovacijos.

Kontaktai

Julija Mažuolienė

Julija MAŽUOLIENĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2018

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Lyčių lygybė ir nediskriminavimo politika darbo rinkoje; ekonominė lyčių (ne)lygybė; socialinės inovacijos; socialinė įtrauktis; lyčių vaidmenys ir santykiai šeimoje bei darbo rinkoje; tėvystė ir motinystė; reprodukcinė sveikata; šeimos politika.

Kontaktai

Giedrė Plepytė Davidavičienė

Giedrė PLEPYTĖ-DAVIDAVIČIENĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2018

Vadovas: V. Gaidys

Mokslinių interesų sritys

Emocijų sociologija; komunikacijos ir auditorijų tyrimai; sociologinių tyrimų metodologija.

Kontaktai

Asta Visockaitė

Asta VISOCKAITĖ

Etninių tyrimų institutas

Stojimo metai: 2018

Vadovas: M. Frėjutė-Rakauskienė

Mokslinių interesų sritys

Tautinės mažumos; partijos ir partinės sistemos; politinis dalyvavimas; rinkiminis elgesys; jaunimo politika; migracija.

Kontaktai

Inga Gaižauskaitė

Inga GAIŽAUSKAITĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2017

Vadovas: D. Janušauskienė

Mokslinių interesų sritys

Socialinių tyrimų metodologija ir tyrimų etika; demokratizacija; socialinio ir politinio pasitikėjimo tyrimai; gyvenimo kelio sociologija; akademinio sąžiningumo tyrimai.

Kontaktai

Karolis Dambrauskas

Karolis DAMBRAUSKAS

Etninių tyrimų institutas

Stojimo metai: 2017

Vadovas: K. Šliavaitė

Mokslinių interesų sritys

Nacionalizmai; tautinių mažumų politika; tautinės mažumos; posocializmo antropologija; valdysenos studijos; žemės grąžinimas.

Kontaktai

Simona Ščerbinskaitė

Simona ŠČERBINSKAITĖ

Visuomenės geografijos ir demografijos institutas

Stojimo metai: 2017

Vadovas: E. Kriaučiūnas

Mokslinių interesų sritys

Kaimiškų teritorijų raida ir transformacijos, socialiniai – demografiniai aspektai; kaimo bendruomenės organizacijos, jų veikla; kaimo plėtros politika.

Kontaktai

Sonata Vyšniauskienė

Sonata VYŠNIAUSKIENĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2017

Vadovas: D. Janušauskienė

Mokslinių interesų sritys

Šeimos politika; lyčių politika; lyčių (ne)lygybė; apmokamų vaiko priežiūros atostogų sistemos problemos ir iššūkiai; socialinė politika; gerovės valstybė.

Kontaktai

Viktorija Baranauskienė

Viktorija BARANAUSKIENĖ

Visuomenės geografijos ir demografijos institutas

Stojimo metai: 2016

Vadovas: D. Burneika

Mokslinių interesų sritys

Gyventojų geografija; Lietuvos retai apgyvendintos teritorijos; socioteritorinė atskirtis; viešųjų paslaugų infrastruktūros tinklo kaita; periferizacijos ir metropolizacijos reiškinių tyrimai; regioninė politika; regioniniai skirtumai.

Kontaktai

Snieguolė Grigužauskaitė

Snieguolė GRIGUŽAUSKAITĖ

Socialinės gerovės institutas

Stojimo metai: 2016

Vadovas: D. Skučienė

Mokslinių interesų sritys

Gerovės valstybė; šeimos politika; šeimos – darbo derinimas; lyčių vaidmenų derinimas; šeimai ne(draugiškos) darbo sąlygos.

Kontaktai

Anastasiya Jurkevits

Anastasiya JURKEVITS

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2016

Vadovas: S. Mikulionienė

Mokslinių interesų sritys

Senėjimas ir nelygybė; diskriminacija dėl amžiaus; kartų santykiai; socialinė politika; socialinis diskursas.

Kontaktai

Deimantė Kuconytė Būdelienė

Deimantė KUCONYTĖ-BŪDELIENĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2016

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Šeiminiai santykiai (lyčių); šeimos iširimas; lyčių nelygybė.

Kontaktai

Monika Ūselytė Kravčionok

Monika ŪSELYTĖ-KRAVČIONOK

Socialinės gerovės institutas

Stojimo metai: 2015

Vadovas: J. Aidukaitė

Mokslinių interesų sritys

Kontaktai

Kristina Senkuvienė

Kristina SENKUVIENĖ

Socialinės gerovės institutas

Stojimo metai: 2014

Vadovas: J. Aidukaitė

Mokslinių interesų sritys

Gausios šeimos; šeimos politika; gerovės valstybė.

Kontaktai

Eglė Tuzaitė

Eglė TUZAITĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2014

Vadovas: I. Matonytė

Mokslinių interesų sritys

Kolektyvinė (sovietmečio) atmintis; atminties politika; meno sociologija.

Kontaktai

Apgintos disertacijos