Bendra informacija

„2011 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu Nr. V-1019 „Dėl doktorantūros teisės suteikimo“ patvirtinta, kad Lietuvos socialinių tyrimų centrui, drauge su partnerinėmis institucijomis, suteikta doktorantūros teisė nurodytose mokslo kryptyse:

MOKSLO KRYPTIES KODAS
MOKSLO KRYPTIS
MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA (-OS)
S 005
Sociologija
Vytaudo Didžiojo universitetas su Lietuvos socialinių tyrimų centru ir Kauno technologijos universitetu
S 004
Ekonomika
Vilniaus Gedimino technikos universitetas su Lietuvos socialinių tyrimų centru ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu

Sociologijos mokslo krypties Doktorantūros studijų dalykų / modulių aprašai:

Priėmimas į sociologijos doktorantūrą

Stojamųjų trečiosios pakopos studijų įmoka (dokumentų registravimo įmoka): Europos Sąjungos piliečiams – 20,00 €, ne Europos Sąjungos piliečiams – 50 €. Norintiems ginti disertaciją eksternu dokumentų registravimo įmoka – 100 €.

Įmoka mokama į LSTC sąskaitą bankiniu pavedimu laikantis nurodytų priėmimo terminų.

Priėmimo dokumentų nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Lietuvos socialinių tyrimų centrui gavus kartu su kitais dokumentais ir stojimo į doktorantūrą įmokos kvito kopiją.

Stojimo į doktorantūrą įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos pavadinimą.

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantų priėmimo konkurse, stojimo į doktorantūrą įmoka negrąžinama.

Mokėjimo duomenys:
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Įm. kodas 302470037
A.s. LT 63 7044 0600 0560 8765
AB SEB bankas, kodas 70440

Mokėjimo paskirtis: Stojimo į doktorantūrą įmoka.

Doktorantai

Paulius Balsys

Stojimo metai: 2019

Vadovas: R. Brazienė

Asta Dilytė

Stojimo metai: 2019

Vadovas: J. Aidukaitė

Indrė Kirelienė

Stojimo metai: 2019

Vadovas: R. Brazienė

Tautvydas Vencius

Stojimo metai: 2019

Vadovas: J. Aidukaitė

Dovydas Vidzbelis

Stojimo metai: 2019

Vadovas: D. Burneika

Laura Bagočiūtė

Laura Bagočiūnė

Stojimo metai: 2018

Vadovas: A. Novelskaitė

Julija Mažuolienė

Julija Mažuolienė

Stojimo metai: 2018

Vadovas: A. Maslauskaitė

Giedrė Plepytė Davidavičienė

Giedrė Plepytė-Davidavičienė

Stojimo metai: 2018

Vadovas: V. Gaidys

Asta Visockaitė

Asta Visockaitė

Stojimo metai: 2018

Vadovas: M. Frėjutė-Rakauskienė

Inga Gaižauskaitė

Inga Gaižauskaitė

Stojimo metai: 2017

Vadovas: D. Janušauskienė

Sonata Vyšniauskienė

Sonata Vyšniauskienė

Stojimo metai: 2017

Vadovas: D. Janušauskienė

Simona Ščerbinskaitė

Simona Ščerbinskaitė

Stojimo metai: 2017

Vadovas: E. Kriaučiūnas

Karolis Dambrauskas

Karolis Dambrauskas

Stojimo metai: 2017

Vadovas: K. Šliavaitė

Anastasiya Jurkevits

Anastasiya Jurkevits

Stojimo metai: 2016

Vadovas: S. Mikulionienė

Viktorija Baranauskienė

Viktorija Baranauskienė

Stojimo metai: 2016

Vadovas: D. Burneika

Snieguolė Grigužauskaitė

Snieguolė Grigužauskaitė

Stojimo metai: 2016

Vadovas: D. Skučienė

Deimantė Kuconytė Būdelienė

Deimantė Kuconytė-Būdelienė

Stojimo metai: 2016

Vadovas: A. Maslauskaitė

Monika Ūselytė Kravčionok

Monika Ūselytė-Kravčionok

Stojimo metai: 2015

Vadovas: J. Aidukaitė

Eglė Tuzaitė

Eglė Tuzaitė

Stojimo metai: 2014

Vadovas: I. Matonytė

Kristina Senkuvienė

Kristina Senkuvienė

Stojimo metai: 2014

Vadovas: J. Aidukaitė

Apgintos disertacijos