Bendra informacija

Priėmimas į sociologijos doktorantūrą

Stojamųjų trečiosios pakopos studijų įmoka (dokumentų registravimo įmoka): Europos Sąjungos piliečiams – 20,00 €, ne Europos Sąjungos piliečiams – 50 €. Norintiems ginti disertaciją eksternu dokumentų registravimo įmoka – 100 €.

Įmoka mokama į LSMC Sociologijos instituto sąskaitą bankiniu pavedimu laikantis nurodytų priėmimo terminų.

Priėmimo dokumentų nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutui gavus kartu su kitais dokumentais ir stojimo į doktorantūrą įmokos kvito kopiją.

Stojimo į doktorantūrą įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos pavadinimą.

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantų priėmimo konkurse, stojimo į doktorantūrą įmoka negrąžinama.

Mokėjimo duomenys:
Lietuvos socialinių mokslų centras Sociologijos institutas
Įm. kodas 305674949
A.s. LT 63 7044 0600 0560 8765
AB SEB bankas, kodas 7044

Mokėjimo paskirtis: Stojimo į doktorantūrą įmoka.

Doktorantai

Dirsyte

Irma DIRSYTĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2020

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Šeimos demografiniai procesai; šeima ir socialinis mobilumas.

Kontaktai

Krauledaitė Justina

Justina KRAULEDAITĖ

Darbo rinkos tyrimų institutas

Stojimo metai: 2020

Vadovas: R. Brazienė

Mokslinių interesų sritys

Jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką; darbo rinkos politika; gyventojų užimtumas; socialiai pažeidžiamų asmenų kaip NEET situacija darbo rinkoje.

Kontaktai

Norgelaite

Alina NORGĖLAITĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2020

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Gimstamumo raida ir socialiniai veiksniai; šeimos demografija.

Kontaktai

Vilkoitytė Violeta

Violeta VILKOITYTĖ

Socialinės gerovės institutas

Stojimo metai: 2020

Vadovas: D. Skučienė

Mokslinių interesų sritys

Socialinis investavimas; socialinė politika; vyresnio amžiaus asmenų užimtumas.

Kontaktai

Paulius BALSYS

Darbo rinkos tyrimų institutas

Stojimo metai: 2019

Vadovas: R. Brazienė

Mokslinių interesų sritys

Karinė sociologija; identitetas; socialinė integracija.

Kontaktai

Dilyte

Asta DILYTĖ-KOTENKO

Socialinės gerovės institutas

Stojimo metai: 2019

Vadovas: J. Aidukaitė

Mokslinių interesų sritys

Švietimo sociologija; socialinė politika; jaunimo politika.

Kontaktai

Indrė KIRELIENĖ

Darbo rinkos tyrimų institutas

Stojimo metai: 2019

Vadovas: R. Brazienė

Mokslinių interesų sritys

Migracijos sociologija; darbo rinkos tyrimai; migrantų įtrauktis; tarptautinė migracija; bendruomenių ir diasporos tyrimai; jaunimo socioekonominė integracija.

Kontaktai

Vencius

Tautvydas VENCIUS

Socialinės gerovės institutas

Stojimo metai: 2019

Vadovas: J. Aidukaitė

Mokslinių interesų sritys

Socialinis mobilumas; socialinė politika; pažeidžiamų visuomenės grupių socialinė apsauga; socialinių problemų sociologinis kontekstas.

Kontaktai

Dovydas Vidzbelis

Dovydas VIDZBELIS

Visuomenės geografijos ir demografijos institutas

Stojimo metai: 2019

Vadovas: D. Burneika

Mokslinių interesų sritys

Politinis laukas; rinkimai; rinkimų sistemos; elektoriniai teritoriniai vienetai; elektorato elgesys; vietos įtaka politinėms nuostatoms; politinės kampanijos dalyvių portretas; socialinė geografija.

Kontaktai

Laura Bagočiūtė

Laura BAGOČIŪNĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2018

Vadovas: A. Novelskaitė

Mokslinių interesų sritys

Lyčių lygybė moksle; mokslinės veiklos etika; atsakingi moksliniai tyrimai ir inovacijos.

Kontaktai

Julija Mažuolienė

Julija MAŽUOLIENĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2018

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Lyčių lygybė ir nediskriminavimo politika darbo rinkoje; ekonominė lyčių (ne)lygybė; socialinės inovacijos; socialinė įtrauktis; lyčių vaidmenys ir santykiai šeimoje bei darbo rinkoje; tėvystė ir motinystė; reprodukcinė sveikata; šeimos politika.

Kontaktai

Giedrė Plepytė Davidavičienė

Giedrė PLEPYTĖ-DAVIDAVIČIENĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2018

Vadovas: V. Gaidys

Mokslinių interesų sritys

Emocijų sociologija; komunikacijos ir auditorijų tyrimai; sociologinių tyrimų metodologija.

Kontaktai

Asta Visockaitė

Asta VISOCKAITĖ

Etninių tyrimų institutas

Stojimo metai: 2018

Vadovas: M. Frėjutė-Rakauskienė

Mokslinių interesų sritys

Tautinės mažumos; partijos ir partinės sistemos; politinis dalyvavimas; rinkiminis elgesys; jaunimo politika; migracija.

Kontaktai

Inga Gaižauskaitė

Inga GAIŽAUSKAITĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2017

Vadovas: D. Janušauskienė

Mokslinių interesų sritys

Socialinių tyrimų metodologija ir tyrimų etika; demokratizacija; socialinio ir politinio pasitikėjimo tyrimai; gyvenimo kelio sociologija; akademinio sąžiningumo tyrimai.

Kontaktai

Karolis Dambrauskas

Karolis DAMBRAUSKAS

Etninių tyrimų institutas

Stojimo metai: 2017

Vadovas: K. Šliavaitė

Mokslinių interesų sritys

Nacionalizmai; tautinių mažumų politika; tautinės mažumos; posocializmo antropologija; valdysenos studijos; žemės grąžinimas.

Kontaktai

Simona Ščerbinskaitė

Simona ŠČERBINSKAITĖ

Visuomenės geografijos ir demografijos institutas

Stojimo metai: 2017

Vadovas: E. Kriaučiūnas

Mokslinių interesų sritys

Kaimiškų teritorijų raida ir transformacijos, socialiniai – demografiniai aspektai; kaimo bendruomenės organizacijos, jų veikla; kaimo plėtros politika.

Kontaktai

Sonata Vyšniauskienė

Sonata VYŠNIAUSKIENĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2017

Vadovas: D. Janušauskienė

Mokslinių interesų sritys

Šeimos politika; lyčių politika; lyčių (ne)lygybė; apmokamų vaiko priežiūros atostogų sistemos problemos ir iššūkiai; socialinė politika; gerovės valstybė.

Kontaktai

Deimantė Kuconytė Būdelienė

Deimantė KUCONYTĖ-BŪDELIENĖ

Sociologijos institutas

Stojimo metai: 2016

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Šeiminiai santykiai (lyčių); šeimos iširimas; lyčių nelygybė.

Kontaktai

Apgintos disertacijos