Bendra informacija

Priėmimas į sociologijos doktorantūrą

Stojamųjų trečiosios pakopos studijų įmoka (dokumentų registravimo įmoka): Europos Sąjungos piliečiams – 20,00 €, ne Europos Sąjungos piliečiams – 50 €. Norintiems ginti disertaciją eksternu dokumentų registravimo įmoka – 100 €.

Įmoka mokama į LSMC Sociologijos instituto sąskaitą bankiniu pavedimu laikantis nurodytų priėmimo terminų.

Priėmimo dokumentų nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutui gavus kartu su kitais dokumentais ir stojimo į doktorantūrą įmokos kvito kopiją.

Stojimo į doktorantūrą įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos pavadinimą.

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantų priėmimo konkurse, stojimo į doktorantūrą įmoka negrąžinama.

Mokėjimo duomenys:
Lietuvos socialinių mokslų centras Sociologijos institutas
Įm. kodas 305674949
A.s. LT 63 7044 0600 0560 8765
AB SEB bankas, kodas 7044

Mokėjimo paskirtis: Stojimo į doktorantūrą įmoka.

Doktorantai

foto

Dovilė BUGIENĖ

Stojimo metai: 2022

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Istorinė demografija (gimstamumas, nesantuokinis gimstamumas, mirtingumas, mirties priežasčių struktūra, santuokinis amžius, šeimos formavimas); istoriniai dokumentiniai šaltiniai.

Kontaktai

Živilė OERTELĖ

Stojimo metai: 2022

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Savanoriška bevaikystė, šiuolaikinė tėvystė/motinystė, prokreaciniai lūkesčiai, paramos šeimai politika.

Kontaktai

Avin foto

Agnieška AVIN

Stojimo metai: 2022

Vadovas: K. Šliavaitė

Mokslinių interesų sritys

Socialinė nelygybė ir atskirtis, tautinių mažumų politika, romų bendruomenė, migracija ir (ne)mobilumas, vaikystės antropologija.

Kontaktai

Suat Aksu

Suat AKSU

Stojimo metai: 2022

Vadovas: R. Brazienė

Mokslinių interesų sritys

Švietimo sociologija, perėjimas iš mokyklos į darbą, įgūdžių neatitikimas, socialinė politika.

Kontaktai

Dmytro Mamaiev

Dmytro MAMAIEV

Stojimo metai: 2021

Vadovas: D. Janušauskienė

Mokslinių interesų sritys

Protų nutekėjimas, studentų migracija, integracija priimančios šalies bendruomenėje,  emigracijos dinamika rytų centrinės Europos dalyje.

Kontaktai

A.Vaitkienė_prrofilio nuotrauka 2022

Agota VAITKIENĖ

Stojimo metai: 2021

Vadovas: J. Aidukaitė

Mokslinių interesų sritys

Organizacinio darbo kultūra, sveikatos sociologija, socialinė politika, žaidimų teorija.

Kontaktai

Vilma R

Vilma RAŽAUSKIENĖ

Stojimo metai: 2021

Vadovas: R. Brazienė

Mokslinių interesų sritys

Užimtumas, socialinė politika, šeimos sociologija, motinystė, lyčių studijos.

Kontaktai

Dirsyte

Irma DIRSYTĖ

Stojimo metai: 2020

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Šeimos demografiniai procesai; šeima ir socialinis mobilumas.

Kontaktai

Krauledaitė Justina

Justina KRAULEDAITĖ

Stojimo metai: 2020

Vadovas: R. Brazienė

Mokslinių interesų sritys

Jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką; darbo rinkos politika; gyventojų užimtumas; socialiai pažeidžiamų asmenų kaip NEET situacija darbo rinkoje.

Kontaktai

Norgelaite

Alina NORGĖLAITĖ

Stojimo metai: 2020

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Gimstamumo raida ir socialiniai veiksniai; šeimos demografija.

Kontaktai

Vilkoitytė Violeta

Violeta VILKOITYTĖ

Stojimo metai: 2020

Vadovas: D. Skučienė

Mokslinių interesų sritys

Socialinis investavimas; socialinė politika; vyresnio amžiaus asmenų užimtumas.

Kontaktai

Paulius BALSYS

Stojimo metai: 2019

Vadovas: R. Brazienė

Mokslinių interesų sritys

Karinė sociologija; identitetas; socialinė integracija.

Kontaktai

Dilyte

Asta DILYTĖ-KOTENKO

Stojimo metai: 2019

Vadovas: J. Aidukaitė

Mokslinių interesų sritys

Švietimo sociologija; socialinė politika; jaunimo politika.

Kontaktai

Indrė KIRELIENĖ - HUSEYNOVA

Stojimo metai: 2019

Vadovas: R. Brazienė

Mokslinių interesų sritys

Migracijos sociologija; darbo rinkos tyrimai; migrantų įtrauktis; tarptautinė migracija; bendruomenių ir diasporos tyrimai; jaunimo socioekonominė integracija.

Kontaktai

Vencius

Tautvydas VENCIUS

Stojimo metai: 2019

Vadovas: J. Aidukaitė

Mokslinių interesų sritys

Socialinis mobilumas; socialinė politika; pažeidžiamų visuomenės grupių socialinė apsauga; socialinių problemų sociologinis kontekstas.

Kontaktai

Dovydas Vidzbelis

Dovydas VIDZBELIS

Stojimo metai: 2019

Vadovas: D. Burneika

Mokslinių interesų sritys

Politinis laukas; rinkimai; rinkimų sistemos; elektoriniai teritoriniai vienetai; elektorato elgesys; vietos įtaka politinėms nuostatoms; politinės kampanijos dalyvių portretas; socialinė geografija.

Kontaktai

Laura Bagočiūtė

Laura BAGOČIŪNĖ

Stojimo metai: 2018

Vadovas: A. Novelskaitė

Mokslinių interesų sritys

Lyčių lygybė moksle; mokslinės veiklos etika; atsakingi moksliniai tyrimai ir inovacijos.

Kontaktai

Julija Mažuolienė

Julija MAŽUOLIENĖ

Stojimo metai: 2018

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Lyčių lygybė ir nediskriminavimo politika darbo rinkoje; ekonominė lyčių (ne)lygybė; socialinės inovacijos; socialinė įtrauktis; lyčių vaidmenys ir santykiai šeimoje bei darbo rinkoje; tėvystė ir motinystė; reprodukcinė sveikata; šeimos politika.

Kontaktai

Giedrė Plepytė Davidavičienė

Giedrė PLEPYTĖ-DAVIDAVIČIENĖ

Stojimo metai: 2018

Vadovas: V. Gaidys

Mokslinių interesų sritys

Emocijų sociologija; komunikacijos ir auditorijų tyrimai; sociologinių tyrimų metodologija.

Kontaktai

Asta Visockaitė

Asta VISOCKAITĖ

Stojimo metai: 2018

Vadovas: M. Frėjutė-Rakauskienė

Mokslinių interesų sritys

Tautinės mažumos; partijos ir partinės sistemos; politinis dalyvavimas; rinkiminis elgesys; jaunimo politika; migracija.

Kontaktai

Sonata Vyšniauskienė

Sonata VYŠNIAUSKIENĖ

Stojimo metai: 2017

Vadovas: D. Janušauskienė

Mokslinių interesų sritys

Šeimos politika; lyčių politika; lyčių (ne)lygybė; apmokamų vaiko priežiūros atostogų sistemos problemos ir iššūkiai; socialinė politika; gerovės valstybė.

Kontaktai

Deimantė Kuconytė Būdelienė

Deimantė KUCONYTĖ-BŪDELIENĖ

Stojimo metai: 2016

Vadovas: A. Maslauskaitė

Mokslinių interesų sritys

Šeiminiai santykiai (lyčių); šeimos iširimas; lyčių nelygybė.

Kontaktai

Apgintos disertacijos