Į nuolatines Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas sociologijos (05S) mokslo krypties trečios pakopos doktorantūros studijas Lietuvos socialinių tyrimų centre kviečiami studijuoti šie asmenys:

1. Julija Mažuolienė

PAKVIESTIEJI STUDIJUOTI 2018 M. LAPKRIČIO 14 D. KVIEČIAMI ATVYKTI Į LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRĄ PASIRAŠYTI STUDIJŲ SUTARTĮ.

Daugiau informacijos suteiksime telefonu: (+370) 655 74440.