Į nuolatines Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas sociologijos (S005) mokslo krypties trečios pakopos doktorantūros studijas Lietuvos socialinių tyrimų centre kviečiami studijuoti šie asmenys:
1. Indrė Kirelienė
2. Dovydas Vidzbelis
3. Tautvydas Vencius
4. Paulius Balsys
5. Asta Dilytė

PAKVIESTIEJI STUDIJUOTI 2019 M. RUGSĖJO 30 D. KVIEČIAMI ATVYKTI Į LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRĄ PASIRAŠYTI STUDIJŲ SUTARTĮ.

Daugiau informacijos suteiksime telefonu: (+370) 655 74440.