LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRE, SOCIOLOGIJOS INSTITUTE, ETNINIŲ TYRIMŲ SKYRIUJE:

Vyresniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).
Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų etniškumo, tarp-etninių santykių, etninių grupių įtraukties ar atskirties, identitetų tyrimų srityse. Pageidautina: turėti patirties tarptautinių ir nacionalinių mokslinių tyrimų projektų paraiškų rengime ir įgyvendinime; turėti patirties kokybinių tyrimų metodologijos rengimo ir įgyvendinimo srityje; turėti pedagoginės patirties dirbant su doktorantais.

Mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).
Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų šiuolaikinių migracijos procesų (tarptautinės apsaugos gavėjų ir migrantų integracijos, neteisėtos migracijos, migracijos ir lyties sąveikos), smurto lyties pagrindu ir lygių galimybių, taip pat visuomenės nuostatų etninių grupių atžvilgių tyrimų srityse. Pageidautina: turėti patirties kokybinių tyrimų metodologijos rengimo ir įgyvendinimo srityje.

 

LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRE, SOCIOLOGIJOS INSTITUTE, SOCIALINĖS KAITOS IR NELYGYBIŲ TYRIMŲ SKYRIUJE:

Mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).
Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų akademinio sąžiningumo, socialinio mobilumo ir būsto politikos, profesijų sociologijos, Lietuvos socialinių grupių, gausių šeimų ir jų organizacijų tyrimų srityse. Pageidautina: turėti patirties įgyvendinant tarptautinius ir nacionalinius mokslo tyrimų projektus ir turėti mokslinių projektų administravimo bei tarptautinių renginių organizavimo patirties; mokėti dirbti SPSS programa.

Jaunesniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).
Specialūs reikalavimai: turėti patirties gyvenimo ciklo, migracijos, gimstamumo, gerovės ir lyčių skirtumų, depopuliacijos procesų tyrimų srityse. Prioritetas teikiamas studijuojantiems doktorantūroje arba baigusiems doktorantūros studijas. Pageidautina: turėti dalyvavimo mokslo tyrimų projektuose patirties; mokėti dirbti STATA, R, SPSS programomis.

 

LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRE, SOCIOLOGIJOS INSTITUTE, SOCIALINĖS POLITIKOS TYRIMŲ SKYRIUJE:

Jaunesniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).
Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų asmenų elgsenos, viešojo sektoriaus veiklos (politika ir jos analizė) tyrimų srityse, makroekonominės (nacionalinė sąskaityba) analizės srityje. Prioritetas teikiamas studijuojantiems doktorantūroje arba baigusiems doktorantūros studijas. Pageidautina: gebėti taikyti kiekybinius tyrimų metodus; mokėti dirbti EViews, R programomis; turėti mokslinių leidinių redagavimo patirties.

 

LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRE, SOCIOLOGIJOS INSTITUTE, REGIONŲ IR MIESTŲ TYRIMŲ SKYRIUJE:

Vyresniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).
Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų miestų ir regionų tyrimų, socioerdvinės analizės, socialinės nelygybės ir/ar segregacijos tyrimų srityse. Pageidautina: turėti patirties rengiant ir įgyvendinant tarptautinius ir nacionalinius mokslo projektus; mokėti dirbti su bent viena statistinės analizės programa (R, SPSS, STATA) ir atlikti didelių duomenų rinkinių kiekybinę analizę.

 

LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRE, SOCIOLOGIJOS INSTITUTE, DARBO RINKOS TYRIMŲ SKYRIUJE:

Mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).
Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų pažeidžiamų asmenų grupių gyvenimo kokybės, užimtumo, įtraukties į darbo rinką, pajėgumų ir įgalinimo tyrimų srityse. Pageidautina: turėti patirties kiekybinių tyrimų metodologijos rengimo ir įgyvendinimo srityje; mokėti dirbti su duomenų bazėmis, statistinės analizės programomis (SPSS, STATA).

 

Reikalavimai pretendentams:
1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos socialinių tyrimų centro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo“.
2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų padalinio tematikoje. Atitikti keliamiems specialiesiems reikalavimams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
1. Prašymas Lietuvos socialinių mokslų centro direktoriaus vardu;
2. Atestacinė kortelė;
3. Mokslo darbų sąrašas (pageidautina iš eLABos sistemos);
4. Mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
5. Svarbiausieji darbai ar jų kopijos.

Ne Centro darbuotojams (papildomai):
1. Gyvenimo aprašymas (CV – curriculum vitae);
2. Aukštojo mokslo diplomas;
3. Kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentų pateikimo terminas: iki 2021-11-30, 15 val.

Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 301 kab.

Pasiteirauti: tel. (8 655) 74440; el. p.: moksline.sekretore@lcss.lt.

Konkurso data: 2021 m. gruodžio 16 d.