VISUOMENĖS GEOGRAFIJOS IR DEMOGRAFIJOS INSTITUTAS
– Vyriausiasis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: kompetencija Lietuvos regioninio vystymosi tyrimų srityje (pageidaujama ilgametė patirtis šioje tematikoje). Turėti tarptautinių publikacijų visuomeninės geografijos srityje (Lietuvos periferinių vietovių, miestų ir regionų vystymosi, miestų erdvės segregacijos tematikoje).

SOCIALINĖS GEROVĖS INSTITUTAS
– Vyriausiasis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti publikacijų gerovės valstybės, socialinės politikos raidos, miesto bendruomenių bei kitų pilietinių iniciatyvų raidos, būsto politikos tematikose. Turėti dalyvavimo nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei stažuotėse patirtį.

SOCIOLOGIJOS INSTITUTAS
– Jaunesnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: kompetencija moterų ir vyrų dalyvavimo darbo rinkoje ir šeimos derinimo tematikoje, lyčių nelygybės šeimos vaidmenų pasidalijimo tematikoje, patirtis šeimos politikos, darbo ir šeimos derinimo aspektus analizuojančioje tematikoje.

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS
1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos socialinių tyrimų centro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo“.
2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų padalinio tematikoje. Atitikti keliamiems specialiesiems reikalavimams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
– prašymas Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus vardu;
atestacinė kortelė;
– mokslo darbų sąrašas;
– mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
– svarbiausieji darbai ar jų kopijos.

Ne Centro darbuotojams (papildomai):
– gyvenimo aprašymas (CV – curriculum vitae);
– aukštojo mokslo diplomas;
– kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentų pateikimo terminas: iki 2019-06-18, 15 val.

Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 301 kab.

Pasiteirauti: tel. (8 655) 74 440; el. p.: moksline.sekretore@lstc.lt

Konkurso data: 2019 m. birželio 26 d.