Lietuvos mokslo taryba
LSTC

Kviečiame Jus dalyvauti seminare, kuris skirtas pristatyti ir aptarti Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ Mokslo projekto „Regioniniai gerovės skirtumai Lietuvoje“ rezultatus (projekto Nr. GER-005/2017).

Projekto pradžia: 2017-01-01.
Projekto pabaiga: 2018-12-31.

Projektą vykdė: Lietuvos socialinių tyrimų centras.
Projektą finansavo: Lietuvos mokslo taryba.

Projekto vadovas:
Prof., dr. Vidmantas Daugirdas.
Tel.: +370 684 01712.
El. paštas: vidmantas.geo@gmail.com.

Projekto vykdytojai:
Prof., dr. Donatas Burneika,
Prof., dr. Jurgita Mačiulytė,
Dr. Edis Kriaučiūnas,
Dr. Arūnas Pocius,
Dr. Gintarė Pocūtė-Sereikienė,
Dr. Gintaras Ribokas,
Jaunesn. m. d. Vaida Tretjakova.

Projekto administratorė:
Dokt. Viktorija Baranauskienė.

Seminaras vyks 2018 m. gruodžio 21 d., 10.00–11.30 val. Lietuvos socialinių tyrimų centre, 304 kab., III a., A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius.

Seminaro metu bus:
– pristatyti mokslo projekto rezultatai;
– pristatyti ir aptarti pasiūlymai viešajai politikai, jų praktinė reikšmė.

Renginys viešas, nemokamas.

SEMINARO PROGRAMA

9.45–10.00 – registracija.

10.00–11.00 – pranešimai:

Vidmantas Daugirdas – Projekto įgyvendinimo eiga ir rezultatai.

Arūnas Pocius – Nedarbo ir užimtumo pokyčių lyginamoji analizė šalies regionuose.

Vaida Tretjakova – Probleminiuose regionuose gyvenančių jauno amžiaus žmonių (15-29 m.) subjektyvi gerovė ir prokreacinės preferencijos.

Donatas Burneika – Regioniniai ekonominės gerovės skirtumai ir kai kurios jų pasekmės.

Viktorija Baranauskienė, Vidmantas Daugirdas – Gerovės atspindžiai Lietuvos retai apgyventose teritorijose.

11.00–11.30 – pasiūlymų viešajai politikai aptarimas.