Erasmus+ programos projektas „Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas” (BRIDGE) (angl. „Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society“) (projekto Nr. 2020-1-SE01-KA203-077973)

Projekto trukmė: 2020-09-01 – 2023-08-31
Projekto komanda: dokt. Inga Gaižauskaitė (vadovė ir tyrėja), dr. Sandra Krutulienė (tyrėja)

Projekto tikslas: sukurti sąžiningumo tarpsektorinį vientisumą gilinant supratimą apie sąžiningumą aukštajame moksle, versle ir visuomenėje ir suteikiant atitinkamų įgūdžių veikti pagal akademinės etikos vertybes.

Projekto koordinatorius: Upsalos universitetas, Švedija

Projekto partneriai:
Mendelio universitetas, Čekijos Respublika
Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, Lietuva
Pietryčių Europos universitetas, Šiaurės Makedonija
Chersono valstybinis technikos universitetas, Ukraina
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuva

Finansavimo šaltinis: Erasmus+ programos veiksmas “Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais”