Po Lietuvos mokslų akademijos ir socialinių mokslinių tyrimų institutų konferencijos-diskusijos „Socialinių mokslų iššūkiai ir perspektyvos“, vykusios 2020 m. vasario 18 d., LMA bei LSTC, LAEI ir LTI vadovai suderino ir pasirašė Rezoliuciją dėl efektyvesnio socialinių mokslų potencialo naudojimo ir vaidmens didinimo Lietuvoje.
Nuosekliai didinant socialinių mokslinių tyrimų institutų finansavimą bei aktyvizuojant jų mokslinio potencialo panaudojimą, pasirašyta Rezoliucija turėtų sudaryti pagrindą harmoningai plėtoti Lietuvos socialinę raidą. Tačiau Rezoliucija turi ir silpną vietą – tarp pasirašiusiųjų nėra ŠMSM atstovo parašo.