Paskaitų ir seminarų ciklas IV tema

SOCIOLOGIJOS TYRIMŲ METODOLOGIJA IR ŠIUOLAIKINIAI METODAI

Dėstytoja: Doc.Dr. Diana Janušauskienė, LSTC Sociologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

Vieta: LSTC posėdžių salė,  III aukštas, Goštauto g. 9, Vilnius

Laikas: 2020 m. vasario 24 d.  11 – 15 val.

IV tema. Duomenų analizės problemos. Patikimumas, validumas, objektyvumas. Paraduomenų svarba.