Š. m. lapkričio 20 d. LSTC vyko H2020 projekto #ACTonGender (https://www.act-on-gender.eu/project), praktikos bendruomenės, skatinančios lyčių lygybę Centrinės ir Rytų Europos mokslinius tyrimus vykdančiose organizacijose (https://geincee.act-on-gender.eu/), susitikimas, kurį organizavo Jagelonijos universitetas, LSTC, VU ir EIGE.

Bendruomenę, kurios aktyviu nariu yra ir LSTC, pasveikino Centro direktorė Sarmitė Mikulionienė ir Sociologijos instituto vadovė Inga Gaižauskaitė. Susitikime buvo pristatytos kelių Lietuvos universitetų – ŠU ir VU – patirtys ir praktikos sprendžiant lyčių lygybės įtvirtinimo universitetuose klausimus, pristatytas Lyčių lygybės audito ir monitoringo instrumentas (The Gender Equality Audit and Monitoring, GEAM, https://www.genderportal.eu/gender-equality-audit-and-monitoring-geam), aptartos bendros lyčių lygybės mokslinius tyrimus vykdančiose organizacijose problemos regione ir visoje ES, EIGE veiklos šioje srityje. Numatoma, kad kitas bendruomenės sutikimas vyks Prahoje 2020 m. kovo mėn. pabaigoje.