PROGRAMA (preliminari)

Plenarinė sesija: kviestiniai pranešėjai

Dr. Sari Hanafi

Dr. Sari Hanafi, Tarptautinės sociologų asociacijos prezidentas, Amerikos universitetas Beirute, Libanas. Dr. Sari Hanafi skaitys plenarinį pranešimą “Sociology and Welfare State in Post-Corona World” (liet. Sociologija ir gerovės valstybė pasaulyje po koronos).

Sari Hanafi yra sociologijos profesorius Amerikos universitete Beirute, žurnalo „Idafat: Arabų sociologijos žurnalas“ (angl. Idafat: the Arab Journal of Sociology) (arabų kalba) redaktorius bei Islamo studijų programos pirmininkas. Jis yra Tarptautinės sociologų asociacijos prezidentas. Neseniai Sari Hanafi sukūrė „Mokslinių tyrimų socialinio poveikio arabų pasaulyje“ portalą (angl. Portal for Social Impact of Scientific Research in/on the Arab World) (Athar). Jis yra buvęs Arabų socialinių mokslų tarybos valdybos viceprezidentas. Viena naujausių jo knygų yra „Žinių gamyba arabų pasaulyje: neįmanomas pažadas“ (Knowledge Production in the Arab World: The Impossible Promise) (kartu su R. Arvanitis). Jis yra 2014 m. Abdelhamido Shoumano ir 2015 m. Kuveito socialinių mokslų apdovanojimų laureatas. 2019 m. jam buvo suteiktas San Marcos nacionalinio universiteto garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardas (tai pirmasis ir pirmaujantis universitetas Limoje, Peru, įsteigtas 1551 m.). Sari Hanafi svetainė: https://sites.aub.edu.lb/sarihanafi/

Profil_Johanna

Dr. Johanna Kuhlmann

Blum_pic_crop

Dr. Sonja Blum

 

 

Dr. Johanna Kuhlmann, Bremeno universitetas, Vokietija, ir dr. Sonja Blum, Hageno universitetas, Vokietija, skaitys plenarinį pranešimą “Reform Pathways of European Welfare Systems” (liet. Europos gerovės sistemų reformų trajektorijos).

Dr. Johanna Kuhlmann ir dr. Sonja Blum yra žinomos tarptautinėje mokslo bendruomenėje kaip bendraredaktorės labai reikšmingų mokslinių knygų gerovės valstybės tema. Jos neseniai sudarė ir redagavo knygą “The Handbook of European Welfare Systems” (2020, Routledge, sudarytojai Sonja Blum, Johanna Kuhlmann, Klaus Schubert). Knyga reikšmingai prisideda prie geresnio gerovės valstybės raidos ir problemų supratimo Europos Sąjungos šalyse. Knyga ypač savalaikė, nes analizuojami naujausi pokyčiai susiję su socialine politika, lyginamos gerovės valstybės sistemos Europos Sąjungos šalyse, analizuojami finansinės ir ekonominės krizės padariniai, pateikiama išsami informacija apie skirtingus gerovės valstybės modelius ir jų ypatumus. Ši knyga suteikia daug naudingos informacijos tarptautinei mokslo bendruomenei siekiančiai geriau suprasti šiuolaikinės gerovės valstybės raidą besikeičiančioje Europoje.  

 

Konferencijos kalbos: lietuvių (pagrindinė) ir anglų.

Kviestiniai pranešimai bus skaitomi anglų kalba (vertimas į lietuvių kalbą nenumatytas). Apskritųjų stalų diskusijos ir pranešimai paralelinėse sesijose vyks lietuvių kalba (vertimas į anglų kalbą nenumatytas).

Priimamos tezės skaityti pranešimus lietuvių ir / ar anglų kalbomis. Konferencijos mokslo komitetas palieka sau teisę įterpti pranešimus anglų kalbą į temines sesijas arba sudaryti atskirą paralelinę sesiją pranešimams anglų kalba.