PROGRAMA (preliminari)

Plenarinė sesija: kviestiniai pranešėjai

Dr. Sari Hanafi, Tarptautinės sociologų asociacijos prezidentas, Amerikos universitetas Beirute, Libanas. Lietuvos sociologų draugijos kvietimu derinamas Tarptautinės sociologų asociacijos prezidento dr. Sari Hanafi dalyvavimas konferencijoje.

Dr. Johanna Kuhlmann (pranešėja), Bremeno universitetas, Vokietija, ir dr. Sonja Blum (bendraautorė), Hageno universitetas, Vokietija, skaitys pranešimą “Reform pathways of European welfare systems” (liet. Europos gerovės sistemų reformų trajektorijos).

Dr. Johanna Kuhlmann ir dr. Sonja Blum yra žinomos tarptautinėje mokslo bendruomenėje kaip bendraredaktorės labai reikšmingų mokslinių knygų gerovės valstybės tema. Jos neseniai sudarė ir redagavo knygą “The Handbook of European Welfare Systems” (2020, Routledge, sudarytojai Sonja Blum, Johanna Kuhlmann, Klaus Schubert). Knyga reikšmingai prisideda prie geresnio gerovės valstybės raidos ir problemų supratimo Europos Sąjungos šalyse. Knyga ypač savalaikė, nes analizuojami naujausi pokyčiai susiję su socialine politika, lyginamos gerovės valstybės sistemos Europos Sąjungos šalyse, analizuojami finansinės ir ekonominės krizės padariniai, pateikiama išsami informacija apie skirtingus gerovės valstybės modelius ir jų ypatumus. Ši knyga suteikia daug naudingos informacijos tarptautinei mokslo bendruomenei siekiančiai geriau suprasti šiuolaikinės gerovės valstybės raidą besikeičiančioje Europoje.  

 

Konferencijos kalbos: lietuvių (pagrindinė) ir anglų.

Kviestiniai pranešimai bus skaitomi anglų kalba (vertimas į lietuvių kalbą nenumatytas). Apskritųjų stalų diskusijos ir pranešimai paralelinėse sesijose vyks lietuvių kalba (vertimas į anglų kalbą nenumatytas).

Priimamos tezės skaityti pranešimus lietuvių ir / ar anglų kalbomis. Konferencijos mokslo komitetas palieka sau teisę įterpti pranešimus anglų kalbą į temines sesijas arba sudaryti atskirą paralelinę sesiją pranešimams anglų kalba.