Lietuvos socialinių tyrimų centras yra patikimas ir profesionalus mokslo partneris, bendradarbiaujantis su viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Žinių sklaidos paslaugos

Mes pristatome visuomenei LSTC vykdomų tyrimų rezultatus. Galime atvykti į jūsų organizuojamą renginį – konferenciją, forumą, diskusiją, seminarą – ir supažindinti su LSTC atliktų tyrimų rezultatais, kurie jums/jūsų organizacijai yra aktualūs.

Bendraujame su žurnalistais, teikiame ekspertų komentarus straipsniams, reportažams, naujienoms.

Žinių taikymo – ekspertų paslaugos

Remiantis mokslinių tyrimų rezultatais padedame pagrįsti viešosios politikos tikslus ir priemones, įvertinti jų rezultatus. Dalyvaujame rengiant politikos programas, strategijas, įstatymų projektus, jų pataisas remdamiesi LSTC mokslininkų įdirbiu konkrečioje tyrimų kryptyje.

Konsultuojame viešojo ir privataus sektoriaus organizacijas ir įstaigas taikomųjų ir fundamentinių mokslinių tyrimų teoriniais ir metodologiniais klausimais.

Žinių kūrimo – mokslinių tyrimų paslaugos

LSTC dirbantys patyrę, šalyje ir užsienyje pripažinti mokslininkai atlieka aukštos kokybės taikomuosius ir fundamentinius mokslinius tyrimus pagal užsakymą.

Tyrėjų profesinių įgūdžių stiprinimo platforma

Priimame Lietuvos ir užsienio:

  • aukštųjų mokyklų bakalauro ir magistro pakopos studentus atlikti praktiką LSTC bazėje;
  • jaunuosius socialinių mokslų daktarus podoktorantūros stažuotėms;
  • tyrėjus trumpalaikėms ir ilgalaikėms stažuotėms.

Organizuojame kvalifikacijos kėlimo LSTC tyrimų srityje mokymus įvairių institucijų darbuotojams.

Bendradarbiaujame rengiant mokslo tyrimų sklaidos renginius – konferencijas, seminarus ir paskaitas socialinių tyrimų srityje. 

Kodėl LSTC?

  • Esame daugiau nei 50 socialinių mokslų krypties mokslininkų vienijantis kolektyvas, kurio darbo kokybė aukštai įvertinta tarptautinio audito (plačiau).
  • LSTC mokslininkai turi didelę LR Vyriausybės ir Seimo institucijų konsultavimo patirtį.
  • Esame įvairių tarptautinių profesinių organizacijų nariai: Europos sociologinių tyrimų konsorciumas (European Consortium for Sociological Research – ECSR), Profesinių sąjungų mokslinių tyrimų institutų (Trade Union related Research Institutes – TURI) – tinklas, Tarptautinės sociologų asociacijos (International Sociological Association – ISA, European Sociological Association – ESA), Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje tinklas (European Cooperation in Science and Technology Network – COST) ir kt., bendradarbiaujame su užsienio universitetais ir mokslo institutais.
  • Savo veikloje griežtai vadovaujamės mokslinių tyrimų etikos ir duomenų apsaugos principais.

Kviečiame naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis ir užmegzti ilgalaikius, abipusiai naudingus partnerystės ryšius.