Nacionalinė mokslo programa "Gerovės visuomenė", Lietuvos mokslo taryba

Projekto pavadinimas
Trukmė
Vadovas (-ai)
Regioniniai gerovės skirtumai Lietuvoje (GER005/2017)
2017-2018
Dr. Vidmantas Daugirdas
Vieni gyvenantys vyresnio amžiaus žmonės: tendencijos, profiliai ir iššūkiai kartų integracijai (GER001/2017)
2017-2018
Dr. Sarmitė Mikulionienė
Demokratijos būklė ir lygios galimybės: Lietuvos gyventojų požiūris ir socialinė praktika (GER-012/2017)
2017-2018
Dr. Alina Žvinklienė
Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste: ypatumai, formuojantys veiksniai ir individų kuriamos strategijos (GER-004/2015)
2015-2017
Dr. Diana Janušauskienė
Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė (GER-012/2015)
2015-2017
Dr. Laimutė Žalimienė
Projekto pavadinimas
Trukmė
Vadovas (-ai)
Iššūkiai gerovės valstybių sistemoms Lietuvoje ir Švedijoje (S-MIP-17-130)
2017-2020
Dr. Jolanta Aidukaitė
Gimdymo paauglystėje regioninė diferenciacija Lietuvoje: socioekonominė aplinka, lytinio švietimo vaidmuo ir individualios patirtys (S-MIP-17-115)
2017-2019
Dr. Gintarė Pociūtė-Sereikienė
Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu (MIP-083/2014)
2014-2015
Dr. Vladas Gaidys
Augantys Lietuvos miestų regionai ir jų gyventojų erdvinė segregacija (MIP-086/2014)
2014-2016
Dr. Donatas Burneika
Kolektyvinių sutarčių ir jų vaidmens kuriant kokybiškus darbo santykius tyrimas (MIP-093/2014)
2014-2015
Dr. Inga Blažienė
Projekto pavadinimas
Trukmė
Vadovas (-ai)
Bevaikystė Lietuvoje: modernios visuomenės socio-kultūrinė kaita ir individualios patirtys (S-MOD-17-3)
2017-2019
Dr. Margarita Gedvilaitė-Kordušienė / Dr. Lina Šumskaitė
Projekto pavadinimas
Trukmė
Vadovas (-ai)
Etno-konfesinis identitetas ir socialinė įtrauktis Lietuvoje po 1990 m.: rusų stačiatikių ir lenkų katalikų atvejai (S-LIP-19-60)
2019-2022
Dr. Andrius Marcinkevičius
Socialinis ir istorinis teisingumas Lietuvoje: etninė ir generacijų dimensija (LIP-031/2016)
2016-2018
Dr. Neringa Klumbytė
Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai (LIP-055/2016)
2016-2016
Dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė
Projekto pavadinimas
Trukmė
Vadovas (-ai)
Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo vertinimas ir integracijos procesų stebėsena (REP-2/2016)
2016-2017
Dr. Karolis Žibas