LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO MOKSLO TARYBOS DOKUMENTAI

MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ REGLAMENTAS

 

LSTC mokslo taryba

Dr. Donatas Burneika (Mokslo tarybos pirmininkas)
Dr. Inga Blažienė (Mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja)
Dr. Jolanta Aidukaitė
Dr. Ramūnas Darulis (deleguotas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
Dr. Vladimiras Gaidys
Dr. Boguslavas Gruževskis
Ginvilė Jekentienė (deleguota LR Švietimo ir mokslo ministerijos)
Prof. dr. Irena Juozeliūnienė (Vilniaus universitetas)
Dr. Lilija Kublickienė
Dr. Andrius Marcinkevičius
Dr. Aušra Maslauskaitė
Dr. Meilutė Taljūnaitė
Doc. dr. Rima Tamošiūnienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
Dr. Eglė Vileikienė (Vidaus reikalų ministerija)
Dr. Laimutė Žalimienė