2019 m. rugpjūčio 20 d. LSTC pasirašė Susitarimo įkurti praktikos bendruomenes (Communities of PrACTice, CoP),  skatinti lyčių lygybę mokslinius tyrimus vykdančiose ir mokslinius tyrimus finansuojančiose organizacijose Europoje Memorandumą, ir tapo praktikos bendruomenės, skatinančios lyčių lygybę Centrinėje ir Rytų Europoje, nariu. Kaip bendruomenės narys, LSTC įsipareigojo prisidėti ir palaikyti bendruomenės veiklas skatinant ir palaikant institucinę kaitą, nukreiptą į lyčių lygybės įtvirtinimą mokslo organizacijose, tuo tikslu bendradarbiaujant su kitais šios praktikos bendruomenės nariais.

Šis Memorandumas yra dalis EK H2020 projekto #ACTonGender (https://www.act-on-gender.eu/project), kuriuo siekiama skatinti lyčių lygybę universitetuose, tyrimų centruose ir tyrimus finansuojančiose organizacijose, palengvinant bendradarbiavimą tarp institucijų, turinčių patirties diegiant lyčių lygybės planus, ir šioje srityje mažiau patyrusių institucijų. Memorandumas galios iki projekto veiklos “Communities of PrACTice” (https://www.act-on-gender.eu/communities-practice) pabaigos, t.y. 2021 m. balandžio 30 d.
Numatoma, kad sekantis praktikos bendruomenės susitikimas bus organizuojamas LSTC 2019 m. lapkričio 20 d.

Dėl daugiau informacijos kreiptis į Aureliją Novelskaitę (aurelija.novelskaite@lstc.lt).