Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 d., pranešame:

Reorganizuojamos įstaigos:

1) Lietuvos socialinių tyrimų centras:

 1. pavadinimas – Lietuvos socialinių tyrimų centras;
 2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
 3. buveinė – Vilnius, A. Goštauto g. 11 (korespondencija siunčiama A. Goštauto g. 9, Vilnius);
 4. juridinio asmens kodas – 302470037;
 5. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – Lietuvos socialinių tyrimų centras nėra PVM mokėtojas;
 6. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įregistravimo data – 2009 m. gruodžio 31 diena;

2) Lietuvos teisės institutas:

 1. pavadinimas – Lietuvos teisės institutas;
 2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
 3. buveinė – Vilnius, Ankštoji g. 1A;
 4. juridinio asmens kodas – 111952785;
 5. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – Lietuvos teisės institutas nėra PVM mokėtojas;
 6. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įregistravimo data – 1997 m. balandžio 11 diena;

3) Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas:

 1. pavadinimas – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas;
 2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
 3. buveinė – Vilnius, A. Vivulskio g. 4A-13;
 4. juridinio asmens kodas – 111952970;
 5. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT119529716;
 6. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įregistravimo data – 1997 m. balandžio 8 d.

Reorganizavimo būdas – reorganizuojamų institutų – Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos teisės instituto ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto – reorganizavimas į valstybinį mokslinių tyrimų institutą Lietuvos socialinių mokslų centrą sujungimo būdu.

Pasibaigiantys juridiniai asmenys – reorganizuojamos įstaigos: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos teisės institutas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga valstybinis mokslinių tyrimų institutas – Lietuvos socialinių mokslų centras.  

Lietuvos socialinių mokslų centras nuo 2021 m. sausio 1 d. perima Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos teisės instituto ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto teises ir pareigas.

 

Su reorganizuojamų institutų dokumentais, t. y. „Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos teisės instituto ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto reorganizavimo į Lietuvos socialinių mokslų centrą sujungimo būdu sąlygų aprašu“ ir „Lietuvos socialinių mokslų centro įstatų“ projektu bei kiekvieno reorganizuojamo instituto praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti e-svetainėse:
http://teise.org/lt/apie-mus/teisine-informacija/lietuvos-teises-instituto-reorganizavimo-dokumentai/,
https://www.lstc.lt/lstc-reorganizavimo-dokumentai/,
https://www.laei.lt/?mt=reorganizavimo_dokumentai.