Lietuvos socialinių tyrimų centras kartu su mokslininkais iš kitų Centrinės ir Rytų Europos (CRE) šalių (Lenkija, Slovakija, Bulgarija, Rumunija ir Slovėnija) vykdo mokslinį tyrimą “Profesinių sąjungų strategijų artikuliacija siekiant socialinių standartų konvergencijos išsiplėtusioje Europos Sąjungoje – CRE šalių balsas“, kurio tikslas – išsiaiškinti CRE šalių profesinių sąjungų požiūrį į bendradarbiavimą Europiniame lygmenyje (ETUC, sektoriniai socialinio dialogo komitetai, transnacionalinių korporacijų veikla bei darbo santykių jose reguliavimas ir pan.) bei pateikti siūlymus Europos Komisijai dėl šio bendradarbiavimo tobulinimo.

2019 m. birželio 12 d. vyko LSTC Darbo rinkos tyrimų instituto mokslininkų susitikimas su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir LPS “Solidarumas” atstovais, kurio metu diskutuota apie Lietuvos profesinių sąjungų vietą bei vaidmenį Europoje.

Susitkimo akimirka: