MISIJA

Lietuvos socialinių mokslų centro (toliau – LSMC) misija – kurti ir skleisti mokslo žinias ekonomikos, sociologijos ir teisės mokslų srityse, siekiant jomis grįstų viešosios politikos sprendimų ir inovacijų diegimo, stiprinant mokslo, verslo bei visuomenės sanglaudą ir gyventojų gerovę.

VEIKLOS PRIORITETAI

Lietuvos socialinių mokslų centras įkurtas sujungus Lietuvos socialinių tyrimų centrą, Lietuvos teisės institutą ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą.
LSMC veiklos prioritetas – valstybės vystymui svarbių ilgalaikių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbų socialinių mokslų srityje vykdymas – yra apibrėžtas LSMC įstatuose numatytomis ir Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės patvirtintomis mokslinės veiklos kryptimis:

1. Visuomenės raida ir socialinė nelygybė;
2. Socialinė politika, gerovės valstybė ir darbo rinka;
3. Demografinės struktūros ir procesai;
4. Regionų socialinė ir ekonominė raida;
5. Teisinės sistemos darna;
6. Asmens teisių įgyvendinimas ir apsauga;
7. Neteisėtas elgesys ir jo kontrolės bei prevencijos priemonės;
8. Apsirūpinimas maistu ir išteklių ekonomika;
9. Ekonominė ir žemės ūkio politika;
10. Kaimo raida ir socialinės inovacijos.

Visas strateginio plano tekstas.