Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. P1-53, 2020 m. vasario 7 d. direktoriumi penkerių metų kadencijai paskirtas Boguslavas Gruževskis.

Keletas akimirkų iš visuotinio LSTC darbuotojų susirinkimo, kuriame buvo pristatytas naujasis direktorius: