SOCIALINĖS GEROVĖS INSTITUTAS
– Vyriausiasis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti publikacijų gerovės valstybės, socialinės politikos tematikose. Turėti ilgametės darbo su tarptautiniais mikroduomenimis (duomenų bazėmis), programomis MAXQDA, FSQDA, SPSS. Turėti darbo patirties su kiekybiniais ir kokybiniais tyrimais.

SOCIOLOGIJOS INSTITUTAS
– Vyriausiasis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: kompetencija lyčių lygybės ir mokslinės veiklos etikos analizės srityse: politikos analizė, empiriniai tyrimai ir publikacijos, vadovavimas projektams (pageidaujama dalyvavimo EK BP7, BP6, H2020 projektuose patirtis koordinuojant nacionalines projektų komandas).
– Vyresnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: tyrimai turizmo sociologijos, religijos sociologijos, laisvalaikio sociologijos, religijų geografijos srityse. Turėti publikacijų turizmo, mobilumo, turizmo sociologijos, piligrimystės, turistinių vietų prasmės ir simbolių temomis.

ETNINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
– Vyriausiasis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: kompetencija etniškumo tyrimų srityje, patirtis etninį identitetą, etninių mažumų istorinę raidą ir atmintį, etninių mažumų socialinę įtrauktį, istorinių naratyvų konstravimą ir etninių mažumų reprezentaciją šiuolaikinėje žiniasklaidoje analizuojančioje tematikoje. Turėti publikacijų ir ilgametės tyrimų patirties šioje tematikoje.

DARBO RINKOS TYRIMŲ INSTITUTAS
– Vyriausiasis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: kompetencija socialinės ekonomikos tyrimų srityje (pageidautina ilgametė patirtis šioje tematikoje); turėti ne mažiau nei 10 metų vadovavimo ir dalyvavimo moksliniuose projektuose ir tyrimuose patirtį; turėti tarptautinių publikacijų socialinės ekonomikos srityje; kompetencijas formuojant šalies socialinę ekonominę politiką (dalyvavimas darbo grupėse, nacionalinių strategijų, teisės aktų rengimas ir pan.).

VISUOMENĖS GEOGRAFIJOS IR DEMOGRAFIJOS INSTITUTAS
Jaunesnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: kompetencija Lietuvos regioninio vystymosi tyrimų srityje, kaimo vietovių raidos regioninių ypatybių tematikoje, mokėti dirbti su geografine informacine sistema (GIS). Pageidautina turėti publikacijų recenzuojamuose mokslo žurnaluose visuomeninės geografijos srityje.

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS
1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos socialinių tyrimų centro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo“.
2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų padalinio tematikoje. Atitikti keliamiems specialiesiems reikalavimams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
– prašymas Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus vardu;
atestacinė kortelė;
– mokslo darbų sąrašas;
– mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
– svarbiausieji darbai ar jų kopijos.

Ne Centro darbuotojams (papildomai):
– gyvenimo aprašymas (CV – curriculum vitae);
– aukštojo mokslo diplomas;
– kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentų pateikimo terminas: iki 2019-12-05, 15 val.

Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 301 kab.

Pasiteirauti: tel. (8 655) 74440; el. p.: moksline.sekretore@lstc.lt.

Konkurso data: 2019 m. gruodžio 17 d.