Lietuvos socialinių tyrimų centras (toliau – LSTC) skelbia priėmimą į sociologijos mokslo doktorantūros studijas socialinių mokslų srities sociologijos mokslo kryptyje. Informaciją apie priėmimo į doktorantūros studijas konkursą rasite čia.

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami LSTC mokslinei sekretorei adresu: A. Goštauto g. 9, LT-01108, Vilnius, 3a., 301 kab., el. paštas: moksline.sekretore@lstc.lt, tel. +370 655 74440.

Prašymų priėmimas į doktorantūros studijas bus vykdomas nuo 2019 m. liepos 1 dienos iki rugpjūčio 26 dienos.

Prašymas užregistruojamas ir priimtų dokumentų nagrinėjimas bei visos priėmimo procedūros pradedamos, kai pateikiami visi reikiami dokumentai ir yra sumokėta stojimo į doktorantūrą įmoka. Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus, prašymas laikomas neužregistruotu.