Lietuvos socialinių tyrimų centras siūlo sociologijos mokslo doktorantūros studijas (socialinių mokslų srities, sociologijos mokslo kryptyje). Informaciją apie priėmimo į doktorantūros studijas konkursą rasite paspaudę nuorodą: https://www.lstc.lt/sociologijos-doktorantura/.
 
Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami LSTC mokslinei sekretorei el.pašto adresu: moksline.sekretore@lstc.lt.
Minėtų dokumentų originalai pateikiami adresu: A.Goštauto g. 9, LT-01108, Vilnius, 3 aukštas, 301 kabinetas. 
Daugiau  informacijos apie doktorantūros studijų konkursą galite teirautis el.paštu: moksline.sekretore@lstc.lt.
 
Prašymų priėmimas į doktorantūros studijas bus vykdomas iki 2020 m. rugpjūčio 26 d.
 
Prašymas užregistruojamas ir priimtų dokumentų nagrinėjimas bei visos priėmimo procedūros pradedamos, kai pateikiami visi reikiami dokumentai ir yra sumokėta stojimo į doktorantūrą įmoka. Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus, prašymas laikomas neužregistruotu.