Etneryte

Raštinės vedėja

Ieva ETNERYTĖ-TAMOŠIŪNĖ

Tel.: (8 5) 275 4896

El. p.: institutas@lstc.lt

Julija Mažuolienė

LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO
SOCIOLOGIJOS INSTITUTO PROJEKTŲ KOORDINATORĖ

Julija MAŽUOLIENĖ

Darbo valandos: I-dienį 13:00 – 17:00, II ir IV-dienį  8:00-17:00

Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas

Adresas: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 4896
El. paštas: institutas@lstc.lt