XII Lietuvos sociologų draugijos konferencija

Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui

Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje

Nuotolinė konferencijos aplinka

 

Konferencijos data: lapkričio 27 d., 2020 m.
Konferencijos vieta: Nuotolinė konferencija
Konferencijos organizatoriai: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos sociologų draugija, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius

 XII Lietuvos sociologų draugijos metinė konferencija – mokslinių diskusijų platforma daugialypių iššūkių, su kuriais susiduria Lietuva (per)kurdama nacionalinį gerovės valstybės projektą, sociologiniam aptarimui.

Vienas svarbių iššūkių Lietuvos gerovės valstybės kūrimo kelyje yra ekonominės  pažangos ir gyventojų gerovės harmonizavimas. Didesnis šalies bendrasis vidaus produktas savaime nevirsta geresniu kiekvieno piliečio, kiekvienos šeimos gyvenimu; ekonominė nauda koncentruojasi būtent elitiniame visuomenės sluoksnyje ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose, didindama kitų socialinių sluoksnių ir periferinių regionų nesaugumo jausmą. Pajamų nelygybė šalyje viena didžiausių Europoje.

Kita, ne ką menkesnė kliūtis sėkmingam gerovės valstybės projekto įgyvendinimui yra daugialypės socialinės atskirties įveikimas. Įtraukioje visuomenėje socialiniai lyties, etniškumo, klasės, amžiaus, gyvenamosios vietos skirtumai netampa struktūriniais barjerais kuriančiais atskirtį ir nelygybes.

Ką Lietuvos žmonių kasdienis gyvenimas, ateities lūkesčiai ir veiksmai atskleidžia apie  nacionalinį gerovės valstybės modelį? Kaip egzistuojanti valstybės švietimo, užimtumo, sveikatos ir socialinės apsaugos, būsto, kultūros, regionų politika ir valstybės prioritetai šeimos, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių gerovės srityje atliepia gyventojų lūkesčius? Ką sociologija ir Lietuvos sociologai gali įnešti į aktualią diskusiją apie gerovės valstybę?

Lietuvos sociologų draugijos kvietimu plenarinėje konferencijos sesijoje Tarptautinės sociologų asociacijos prezidentas dr. Sari Hanafi (Amerikos universitetas Beirute, Libanas) skaitys pranešimą “Sociology and Welfare State in Post-Corona World” (liet. Sociologija ir gerovės valstybė pasaulyje po koronos).

Lietuvos socialinių tyrimų centro kvietimu plenarinėje konferencijos sesijoje dr. Johanna Kuhlmann (Bremeno universitetas, Vokietija) ir dr. Sonja Blum (Hageno universitetas, Vokietija) skaitys pranešimą “Reform Pathways of European Welfare Systems” (liet. Europos gerovės sistemų reformų trajektorijos).

Daugiau apie konferenciją:
Konferencijos programa
Dalyvių registracija
Virtuali knygų mugė

Paramą mokslo renginiui skyrė Lietuvos mokslo taryba, sutarties Nr. S-MOR-20-17.