XII Lietuvos sociologų draugijos konferencija

 

Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui

Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje

Konferencijos data: lapkričio 27 d., 2020 m.
Konferencijos vieta: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius
Konferencijos organizatoriai: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos sociologų draugija, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius

 XII Lietuvos sociologų draugijos metinė konferencija – mokslinių diskusijų platforma daugialypių iššūkių, su kuriais susiduria Lietuva (per)kurdama nacionalinį gerovės valstybės projektą, sociologiniam aptarimui.

Vienas svarbių iššūkių Lietuvos gerovės valstybės kūrimo kelyje yra ekonominės  pažangos ir gyventojų gerovės harmonizavimas. Didesnis šalies bendrasis vidaus produktas savaime nevirsta geresniu kiekvieno piliečio, kiekvienos šeimos gyvenimu; ekonominė nauda koncentruojasi būtent elitiniame visuomenės sluoksnyje ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose, didindama kitų socialinių sluoksnių ir periferinių regionų nesaugumo jausmą. Pajamų nelygybė šalyje viena didžiausių Europoje.

Kita, ne ką menkesnė kliūtis sėkmingam gerovės valstybės projekto įgyvendinimui yra daugialypės socialinės atskirties įveikimas. Įtraukioje visuomenėje socialiniai lyties, etniškumo, klasės, amžiaus, gyvenamosios vietos skirtumai netampa struktūriniais barjerais kuriančiais atskirtį ir nelygybes.

Ką Lietuvos žmonių kasdienis gyvenimas, ateities lūkesčiai ir veiksmai atskleidžia apie  nacionalinį gerovės valstybės modelį? Kaip egzistuojanti valstybės švietimo, užimtumo, sveikatos ir socialinės apsaugos, būsto, kultūros, regionų politika ir valstybės prioritetai šeimos, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių gerovės srityje atliepia gyventojų lūkesčius? Ką sociologija ir Lietuvos sociologai gali įnešti į aktualią diskusiją apie gerovės valstybę?

Lietuvos sociologų draugijos kvietimu derinamas Tarptautinės sociologų asociacijos prezidento dr. Sari Hanafi (Amerikos universitetas Beirute, Libanas) dalyvavimas konferencijoje.

Lietuvos socialinių tyrimų centro kvietimu plenarinėje konferencijos sesijoje dr. Johanna Kuhlmann (Bremeno universitetas, Vokietija) skaitys kartu su bendraautore dr. Sonja Blum (Hageno universitetas, Vokietija) parengtą pranešimą “Reform pathways of European welfare systems” (liet. Europos gerovės sistemų reformų trajektorijos).