Mokslo projektas ,,Jaunimo užimtumas pagyvenusių žmonių globos sektoriuje visuomenės senėjimo kontekste“ Nr. S-GEV-20-35, vykdomas pagal  konkursinę Lietuvos mokslo tarybos prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuomenė“, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis.

Projekto trukmė: 2020-04-01 – 2021-12-31
Projekto vadovė: vyriaus. m.d. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė

Šalyje mažėja bendras gyventojų skaičius, visuomenė sensta, poreikis globai labai sparčiai auga, tačiau globos sektoriaus darbo jėga taip pat sensta, jaunimas nenori dirbti šiame sektoriuje, kyla sektoriaus aprūpinimo darbuotojais problema.  Iki šių dienų pagyvenusių žmonių globa išimtinai yra labiau vyresnio amžiaus asmenų ir labiau moterų darbo sritis? Ši situacija verčia kelti klausimus: a) kaip pritraukti, išlaikyti jaunimą pagyvenusių žmonių globos sektoriuje? ir b) ar įmanoma/ kokias keliais spręsti šio sektoriaus darbo jėgos feminizacijos problemą?

Projekto tikslas – įvertinti jaunimo užimtumo pagyvenusių žmonių globos sektoriuje situaciją bei perspektyvas Lietuvoje ir parengti rekomendacijas socialinių paslaugų plėtros bei jaunimo užimtumo šiame sektoriuje politikos tobulinimui.

Projekto rezultatai atkreips visuomenės dėmesį į šią problemą ir tikimės padės didinti jaunimo užimtumą pagyvenusių žmonių globos sektoriuje, tokiu būdu ne tik gerinant šio sektoriaus darbo rinkos struktūrą, bet ir didinant visuomenės kartų solidarumą, sprendžiant sektoriaus feminizacijos problemą.