2020 m. balandžio mėn. 17 d. vykusiame Europos akademinio sąžiningumo tinklo (angl. European Network for Academic Integrity, ENAI) kasmetiniame visuotiniame narių susirinkime buvo išrinkta naujoji tinklo taryba. Jos nare 2020-2022 m. kadencijai tapo LSTC darbuotoja Inga Gaižauskaitė, kartu su atstovais iš Brno Mendel universiteto (Čekija), Canakkale Onsekiz Mart universiteto (Turkija), Mokslinės ir techninės informacijos centro (Slovakija) ir Uppsala universiteto (Švedija).

ENAI savo veiklą pradėjo 2016 m. kaip Erasmus+ Strateginių partnerysčių programos remiamas projektas (No. 016-1-CZ01-KA203-023949, projekto partneris Lietuvoje buvo Mykolo Romerio universitetas). Projektas įgyvendinimas baigtas 2019 m., ENAI veiklą tęsia kaip asociacija. Šiuo metu ENAI vienija 30 švietimo ir mokslo institucijų. Pagrindinis ENAI tikslas yra remti ir skatinti sąžiningumą visose švietimo ir mokslo srityse. ENAI suteikia atvirą prieigą prie visų darbo grupių sukurtų rezultatų, tokių kaip Akademinio sąžiningumo terminų žodynas, Akademinio sąžiningumo gairės, Akademinio sąžiningumo įsivertinimo klausimynai, mokomoji medžiaga ir kita. Kiekvienais metais yra organizuojama tarptautinė ENAI konferencija. Neseniai įvykusi 6-toji tarptautinė konferencija “Plagiarism Across Europe and Beyond” pirmą kartą organizuota nuotoliniu būdu, 2021 m. 7-oji tarptautinė konferencija “European Conference on Academic Integrity and Plagiarism” vyks rugsėjo 22-24 d. Vienoje, Austrijoje.