2019 m. gruodžio 19 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre vyko Ingridos Gečienės-Janulionės daktaro disertacijos „Migrantų indėlis kilmės šalims: Lietuvos migrantų Jungtinėje Karalystėje atvejis“ gynimas.

Disertacija rengta 2015-2019 metais Lietuvos socialinių tyrimų centre.

Mokslinė vadovė: vyriaus. m. d., dr. Meilutė Taljūnaitė (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija S 005).

Mokslo daktaro disertacija ginama Kauno technologijos universiteto, Lietuvos socialinių tyrimo centro ir Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos krypties taryboje.

Pirmininkas: prof. dr. Vytis Čiubrinskas (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S005).

Nariai:

  • vyriaus. m. d. dr. Vladas Gaidys (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • vyresn. m. d. dr. Violetta Anna Parutis (University of Essex, Institute for Social and Economic Research, Social Sciences, S 005);
  • vyresn. m. d. dr. Kristina Šliavaitė (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • doc. dr. Rūta Žiliukaitė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S 005).

Disertaciją galima peržiūrėti Lietuvos socialinių tyrimų centro bibliotekoje (A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, Lietuva).

 

Disertacijos anotacija

MIGRANTŲ INDĖLIS KILMĖS ŠALIMS: LIETUVOS MIGRANTŲ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE ATVEJIS

Lietuvos visuomenės migracijos rodikliai atskleidžia tiek didelį migracijos mastą, tiek ir didelį migrantų indėlio kilmės šalies vystymuisi potencialą. Disertacija siekiama kompleksiškai išanalizuoti, kokie veiksniai turi įtakos Lietuvos migrantų prisidėjimui prie kilmės šalies gerovės. Sukurtas migrantų indėlio teorinės analizės modelis remiasi nuosekliu ir procesiniu požiūriu į migrantų indėlį ir apima migrantų indėlio veikėjus, indėlio rūšis, motyvaciją ir paskatas, indėlio perdavimo procesą: mobilizaciją, perdavimą ir poveikį. Disertacijos empirinis tyrimas remiasi kiekybinėmis užsienio lietuvių ir Lietuvos gyventojų apklausomis, interviu su lietuvių migrantais Jungtinėje Karalystėje ir trijų užsienio lietuvių indėlį skatinančių programų atvejų analize. Disertacija atskleidžia, kad aukštasis išsilavinimas, socialinė padėtis ir ryšių palaikymas su kilmės šalimi turi didesnį pozityvų poveikį indėlio teikimui nei kiti socio-demografiniai veiksniai. Taip pat indėlio teikimui svarbus dalyvavimas užsienio lietuvius vienijančiose organizacijose ir požiūris į lietuvybės išsaugojimo bei Lietuvos pažangos ir gerovės svarbą. Vyrauja altruistinė, patriotiškumu ir grąža Lietuvai paremta motyvacija bei galimybės realizuoti save, panaudoti savo žinias ir patirtį motyvacija. Disertacijoje atskleista, kad daugiau nei pusė šalies gyventojų patiria tiesioginį migrantų indėlio poveikį, o indėlį skatinančių programų analizė parodo, kokį poveikį pritrauktas indėlis daro žmonėms, verslo įmonėms ir viešojo sektoriaus institucijoms. Tyrimo rezultatai padeda tikslingiau formuoti bei efektyviau taikyti migrantų indėlį skatinančias priemones.