Projekto trukmė 2020 02 01 – 2024 01 31
Projekto vadovas LSTC: dr. Jolanta Aidukaitė

Pagrindinė vykdančioji ir koordinuojanti institucija – Amsterdamo universitetas, Nyderlandai.

Lietuvos socialinių tyrimų centras nuo 2020 m. vasario 1 d. kaip partneris pradėjo vykdyti Horizontas 2020 projektą pavadinimu „The Future of European Social Citizenship“ (EUSOCIALCIT). Projektas pateiks moksliškai išanalizuotus bei pagrįstus politinius scenarijus Europos socialiniam pilietiškumui stiprinti. Projekto pagrindinė vykdančioji institucija ir koordinatorius – Amsterdamo universitetas, Nyderlandai. Projekto vadovas: Dr. Frank Vandenbroucke. LSTC dalis projekte susijusi su būsto politikos bei būsto teisių užtikrinimu ir raiška Europoje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas socialiniam būstui, paramai visų formų benamystei sušvelninti ir kitai finansinei paramai (kreditai, subsidijos), skirtai „pirmųjų namų“ pirkėjams ir (arba) nuomininkams. Kaip teisės į būstą yra įgyvendinamos, pvz. per socialinius judėjimus, kovas dėl viešosios erdvės, per NVO? Kokie yra novatoriški politikos sprendimai būsto problemoms įveikti? Ar Europos šalys konverguoja ar diverguoja būsto sprendimų bei išdavų srityje?