Projekto trukmė: 2017 10 02 – 2019 10 31
Projekto vadovė: dr. Gintarė Pociūtė-Sereikienė

Projekte nagrinėjamas socialinis reiškinys – gimdymas jaunesniame nei 20 metų amžiuje. Šis reiškinys siejamas su daugeliu neigiamų pasekmių tiek gimdyvei, tiek kūdikiui. Merginos, kurios pirmo vaiko susilaukia būdamos jaunesnės nei 20 metų neretai iškrenta iš ugdymo sistemos, rečiau įgyja vidurinį ar aukštąjį išsilavinimą, todėl dažniau susiduria su prasta ekonomine situacija. Neretai jauname amžiuje gimdžiusios merginos vėliau patenka į socialinės rizikos šeimų grupę. Paauglių motinų kūdikiai pasižymi mažesniu svoriu ir didesniu sergamumu, dažniau gimsta negyvi nei vyresnių motinų kūdikiai, todėl gimdymų ankstyvame amžiuje situacijos analizė yra svarbi tiek demografiniu, tiek socialiniu, visuomenės sveikatos ir gerovės požiūriu. Projekto tikslas – ištirti gimdymo paauglystėje regioninę diferenciaciją, nustatyti ją lemiančius individualius, šeiminius, bendruomeninius ir regionų socioekonominius veiksnius bei atskleisti lytinio švietimo vaidmenį. Projekto metu ketinama tirti regionus, pasižyminčius aukštu paauglių gimdymo rodikliu (PGR). Tyrimą numatoma atlikti, analizuojant reiškinį trimis lygmenims: makro, mezo bei mikro. Makro lygmens analizė atliekama pasitelkiant kiekybinius duomenis (2001 ir 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis seniūnijų lygiu), naudojamus nustatant ir tiriant aukštu PGR rodiklių pasižyminčių seniūnijų socioekonominę situaciją. Atliekant pusiau struktūruotus interviu su socialiniais ir mokyklų darbuotojais bus identifikuojami mezo lygmens veiksniai, galimai turintys įtakos aukštam PGR rodikliui. Pusiau struktūruoti interviu su paauglėmis motinomis, kurių metu bus atskleistos tiriamųjų individualios patirtys, leis pažvelgti į reiškinį iš mikro lygmens perspektyvos. Šio projekto rezultatai svariai prisidės prie gimdymo paauglystėje situacijos pažinimo Lietuvoje ir kartu reikšmingai papildys žinojimą tarptautiniu lygmeniu. Praktine rezultatų naudingumo prasme surinkta informacija galėtų tapti svarbia prielaida PGR mažinančios ar jo regioninę diferenciaciją suvaldančios socialinės politikos planavimui šalyje.