Doctoral theses defended by LSRC’s doctoral students

IRENA BLAŽEVIČĖ – Socio-economic model of community resilience to shocks, 2021

ANASTASIYA JURKEVITS – ‘Old Age’ and ‘Active Ageing’ Concepts within Belarusian Discourses, 2021

SNIEGUOLĖ GRIGUŽAUSKAITĖ – Family and work reconciliation: policy of the state and employers and experience of working parents, 2021

VIKTORIJA BARANAUSKIENĖ – Socio-spatial exclusion in sparsely populated territories of Lithuania, 2021

KRISTINA SENKUVIENĖ – Support for large families in Lithuania: Challenges and Situation in the Context of the European Union, 2021

JOLITA JUNEVIČIENĖ – Links between informal and formal home care for the elderly: social policies and caregivers’ views, 2020

ANDRIUS SEGALOVIČIUS – Consumerism expression trends in Lithuania: the largest cities residents’ attitudes toward housing as an object of consumption, 2020

INGRIDA GEČIENĖ-JANULIONĖ – The contribution of migrants to countries of origin: the case of Lithuanian migrants in the United Kingdom, 2019

IRENA DANILEVIČIENĖ – Interaction between remuneration, employment and productivity, 2019

VIRGILIJUS RUTKAUSKAS – Tax morale and its impact on public sector revenue, 2018

RŪTA UBAREVIČIENĖ – Sociodemographic analysis of the changing territorial organisation of the settlement systems in the Baltic countries, 2018

VLADAS BARTOCHEVIS – Immigrants’ integration challenges: the use of professional potential in Lithuania and Portugal, 2018

GIEDRĖ BLAŽYTĖ – Immigration for Family Reunification to Lithuania: the role of Gender and Ethnicity in the Process of Social Adaptation, 2017

JURGITA SUBAČIŪTĖ – The fragmented habitus in the social field of adolescents with movement disability, 2016

DAUMANTAS STUMBRYS – Socio-demographic mortality differentials among men in Lithuania, 2016

NATALIJA VALAVIČIENĖ – The international migration of Lithuanian natural sciences and technology professionals, 2015

ANNA LIPNEVIČ – Lithuanian physicians’ mobility in transnational social space, 2015

VITA PETRUŠAUSKAITĖ – Early withdrawal of roma children from school in Vilnius city: analysis of an educational field, 2014

TATSIANA CHULITSKAYA – Narratives of social justice in non-democratic regime: case of Belarus, 2014

JŪRATĖ BUTVILIENĖ – Non-formal adult education in Lithuania: public and private teaching sectors, 2014

GINTARĖ POCIŪTĖ – Spatial structure of peripherality in Lithuania, 2014

ARTŪRAS GATAŪLINAS – Subjective well-being of Lithuanian society in the context of European Union countries, 2013

VIGINTA IVAŠKAITĖ-TAMOŠIŪNĖ – Income redistribution in emerging welfare capitalism in Lithuania, 2013

KAROLIS ŽIBAS – Chinese and Turkish Immigrants in Lithuania: origins, continuity of immigration and the formation of migration, 2012

JOLITA VILUCKIENĖ – Phenomenological analysis of the lifeworld of persons with motor disability, 2011

MARGARITA GEDVILAITĖ-KORDUŠIENĖ – Intergenerational relationships and their determinants, 2011

RAMINTA JANČAITYTĖ – Family policy formation in Lithuania, 2011

LIUTAURAS LABANAUSKAS – Social Cohesion in Lithuania: the Role of Intellectual Capital, 2011

ANDREI STSIAPANAU – Chernobyl policy in Belarus 1986-2008: discourse coalition formation and expression, 2010

ALEKSANDRAS ČESNAVIČIUS – Television in a changing world of media, 2010

RASA ZABARAUSKAITĖ – Poverty measurement and ways of poverty alleviation in Lithuania, 2010

LAURA VARŽINSKIENĖ – Status of Social Work Profession in Lithuania, 2009

JULIJA MOSKVINA – The influence of the measures of the active labour market policies on the social integration of the unemployed, 2009

DONATA PETRUŽYTĖ – Waste Pickers‘ Way of Life: Case Study of the Dump of Kariotiškės, 2009

MONIKA FRĖJUTĖ-RAKAUSKIENĖ – Manifestations of ethnic intolerance and xenophobia in Lithuanian press in the framework of European Union preventive policies, 2009

DARIUS LIUTIKAS – Traditional and modern pilgrimage as expression of values and identity in Lithuanian society, 2008

ELENA KOCAI – Social exclusion of homeless people and factors of its formation, 2007

VIKTORIJA ŽILINSKAITĖ – Youth value approach to visual culture, 2007

TADAS LEONČIKAS – Assimilation in contemporary Lithuanian society: choosing the language of education, 2006

VIDA BERESNEVIČIŪTĖ – Dimensions of social integration of ethnic groups in the contemporary society of Lithuanian, 2005

AIVA JASILIONIENĖ – The modernisation of family policy in Lithuania: problem of priorities, 2005

DOMANTAS JASILIONIS – Sociodemographic determinants of urban-rural differences in mortality in Lithuania, 2003

Doktoranto vardas, pavardė
Disertacijos pavadinimas
Disertacijos vadovas
Metai
Rūta Ubarevičienė
Baltijos šalių gyvenviečių sistemų teritorinės organizacijos kaitos sociodemografinė analizė
Dr. Donatas Burneika
2018
Vladas Bartochevis
Imigrantų integracijos iššūkiai: profesinio potencialo naudojimas Lietuvoje ir Portugalijoje
Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė
2018
Giedrė Blažytė
Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese
Dr. Andrius Marcinkevičius
2017
Jurgita Subačiūtė
Skilęs Habitus judėjimo negalią turinčių paauglių socialiniame lauke
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2016
Daumantas Stumbrys
Lietuvos vyrų mirtingumo diferenciacijos sociologiniai demografiniai veiksniai
Dr. Aušra Maslauskaitė
2016
Natalija Valavičienė
Lietuvos fizinių ir technologijos mokslų specialistų tarptautinė migracija
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2015
Anna Lipnevič
Lietuvos gydytojų mobilumas transnacionalinėje socialinėje erdvėje
Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė
2015
Jūratė Butvilienė
Neformalus suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: valstybinis ir privatus mokymo sektoriai
Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė
2014
Vita Petrušauskaitė
Ankstyvas romų vaikų pasitraukimas iš švietimo sistemos Vilniaus m.: švietimo lauko analizė
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2014
Tatsiana Chulitskaya
Socialinio teisingumo naratyvai nedemokratinio režimo sąlygomis: Baltarusijos atvejo analizė
Prof. dr. (HP) Irmina Matonytė
2014
Artūras Gataūlinas
Lietuvos visuomenės subjektyvioji gerovė Europos sąjungos kontekste
Prof. dr. (HP) Romas Lazutka
2013
Karolis Žibas
Migrantų integracijos procesai Lietuvoje: kinų ir turkų migrantų organizaciniai modeliai ir jų raida
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2012
Liutauras Labanauskas
Socialinės sanglaudos kūrimasis Lietuvoje: intelektinio kapitalo vaidmuo
Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė
2011
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė
Tarpgeneracinių santykių Lietuvoje formos ir veiksniai
Prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė
2011
Jolita Viluckienė
Judėjimo negalią turinčių asmenų fenomenologinė gyvenamojo pasaulio analizė
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2011
Aleksandras Česnavičius
Televizija kintančiame žiniasklaidos pasaulyje
rof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2010
Andrei Stsiapanau
Černobylio politika Baltarusijoje 1986-2008 m.: diskurso koalicijų formavimasis ir raiška
Prof. dr. (HP) Irmina Matonytė
2010
Laura Varžinskienė
Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje
Doc. dr. Laimutė Žalimienė
2009
Donata Petružytė
Atliekų rinkėjų gyvensena: Kariotiškių sąvartyno atvejo studija
Prof. dr. (HP) Romas Lazutka
2009
Monika Frėjutė-Rakauskienė
Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos spaudoje ES prevencinės politikos aspektu
Doc. dr. Natalija Kasatkina (2004.10-2008.03), Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis (2008.03-2009.10)
2009
Darius Liutikas
Tradicinė ir moderni piligrimystė kaip vertybių ir tapatumo išraiška Lietuvos visuomenėje
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2008
Elena Kocai
Socialinė benamių atskirtis ir jos formavimosi veiksniai
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2007
Viktorija Žilinskaitė
Jaunimo vertybinis požiūris į vizualinę kultūrą
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis
2007
Tadas Leončikas
Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas
Doc. dr. Natalija Kasatkina
2006
Vida Beresnevičiūtė
Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje
Doc. dr. (HP) Natalija Kasatkina
2005
Aiva Jasilionienė
Šeimos politikos modernizavimas Lietuvoje: prioritetų problema
Prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė
2005
Domantas Jasilionis
Lietuvos gyventojų mirtingumo miesto-kaimo skirtumų sociodemografiniai veiksniai
Prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė
2003