Projekto Nr. VS/2021/0196.

Tyrimu siekiama įvertinti socialinio dialogo vaidmenį apsaugant pažeidžiamų darbuotojų socialines ir užimtumo teises COVID-19 pandemijos laikotarpiu (2020-2022 m.). Projektą Finansuoja EK Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties direktoratas, projekto trukmė: 2021 lapkričio 1 d. – 2023 gruodžio 1 d.

Vadovaujantis projekto partneris – Helsinkio universiteto Socialinių mokslų fakultetas (Suomija). Partneriai: Central European Labour Studies Institute (Slovakija), Stokholmo universitetas (Švedija), Duisburgo-Eseno universiteto Darbo, įgūdžių ir mokymų institutas (Vokietija), FONDAZIONE ADAPT – Tarptautinių ir lyginamųjų darbo ir kolektyvinių darbo santykių studijų asociacija (Italija), Lietuvos socialinių mokslų centras (Lietuva), Belgrado universiteto Ekonomikos fakultetas (Serbija).

Projekto vadovė Lietuvai – Inga Blažienė, Inga.Blaziene@dsti.lt