Boguslavas Gruževskis ir Inga Blažienė 2020 m. vasario 13-14 d. dalyvavo Bukarešte vykusiame ARTUS projekto partnerių (Institute of Public Affairs (Lenkija), Institute for Public Policy (Rumunija), Centre for Economic Development (Bulgarija), Central European Labour Studies Institute (Slovakija), Ljubljana University (Slovėnija), Fondazione Di Vittorio (Italija), Astrees (Prancūzija) ir kt.) susitikime, kuriame buvo aptarti Centrinės ir Rytų Europos profesinių sąjungų atstovų dalyvavimo Europos socialiniame dialoge klausimai. Daugiau informacijos – LSTC projektai.

Susitikimo akimirka: