Socialinių mokslų srities ekonomikos krypties (S 004) LSTC doktorantų apgintos disertacijos

Doktoranto vardas, pavardė
Disertacijos pavadinimas
disertacijos vadovas
Metai
Irena Danilevičienė
Darbo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo sąveika
Prof. dr. Boguslavas Gruževskis
2019
Virgilijus Rutkauskas
Mokesčių moralė ir jos įtaka viešojo sektoriaus pajamoms
Prof. dr. Romas Lazutka
2018