Socialinių mokslų srities ekonomikos krypties (S 004) LSMC SI doktorantų apgintos disertacijos

Doktoranto vardas, pavardė
Disertacijos pavadinimas
disertacijos vadovas
Metai
Irena Blaževičė
Bendruomenių atsparumo sukrėtimams socioekonominis modelis
Prof. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė
2021
Irena Danilevičienė
Darbo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo sąveika
Prof. dr. Boguslavas Gruževskis
2019
Virgilijus Rutkauskas
Mokesčių moralė ir jos įtaka viešojo sektoriaus pajamoms
Prof. dr. Romas Lazutka
2018