Andrius Marcinkevičius

Instituto vadovas

Dr. Andrius MARCINKEVIČIUS

Tel.: (8 5) 275 4896

El. p.: andrius@ces.lt

Monika Frejutė Rakauskienė

Vadovo pavaduotoja

Dr. Monika FRĖJUTĖ-RAKAUSKIENĖ

Tel.: (8 5) 272 2063

El. p.: monika@ces.lt

Sandra Krutuliene1

Mokslo reikalų koordinatorė

Dr. Sandra KRUTULIENĖ

 Tel.: (8 5) 210 2071

El. p.: moksline.sekretore@lstc.lt

Etneryte

Raštinės vedėja
Viešųjų pirkimų iniciatorė

Ieva ETNERYTĖ-TAMOŠIŪNĖ

 Tel.: (8 5) 275 4896

El. p.: institutas@lstc.lt

Sigita Kardelienė

Finansų kontrolierė

Sigita KARDELIENĖ

Tel.: (8 5) 275 2425

El. p.: sigita.kardeliene@lstc.lt

Vanda Plokštis

Specialistė

Vanda PLOKŠTIS

Tel.: (8 5) 275 2425

El. p.: vanda.plokstis@dsti.lt

Julija Mazuoliene

Projektų koordinatorė

Julija MAŽUOLIENĖ

Rimantas Junevičius

IT sistemų administratorius

Rimantas JUNEVIČIUS

Tel.: (8 5) 275 2503

El. p.: rimantas.junevicius@dsti.lt

Olegas Olšauskas

Specialistas ūkio reikalams

Olegas OLŠAUSKAS

Tel.: (8 5) 273 1077

El. p.: olsauskas@lstc.lt

 

SKYRIŲ VADOVAI

Inga Blažienė

Darbo rinkos tyrimų skyriaus vadovė

Dr. Inga BLAŽIENĖ

Tel.: (8 5) 275 3568

El. p.: inga.blaziene@dsti.lt

Monika Frejutė Rakauskienė

Etninių tyrimų skyriaus vadovė

Dr. Monika FRĖJUTĖ-RAKAUSKIENĖ

Tel.: (8 5) 272 2063

El. p.: monika@ces.lt

Donatas Burneika

Regionų ir miestų tyrimų skyriaus vadovas

Dr. Donatas BURNEIKA

Tel.: (8 5) 211 3777

El. p.: donatas.geo@gmail.com

Aušra Maslauskaitė

Demografinių ir šeimos tyrimų skyriaus vadovė

Dr. Aušra MASLAUSKAITĖ

Tel.: (8 5) 211 3777

El. p.: amaslauskaite@lstc.lt

Laimutė Žalimienė

Socialinės politikos tyrimų skyriaus vadovė

Dr. Laimutė ŽALIMIENĖ

Tel.: (8 5) 249 1601

El. p.: laimazali@gmail.com

Diana Janušauskienė

Socialinės kaitos tyrimų skyriaus vadovė

Dr. Diana Janušauskienė

Tel.: (8 5) 210 2071

El. p.: diana.janusauskiene@lstc.lt