Lithuanian Social Research Centre
   
   
LT EN
 
HOME CONTACTS
Home Contact
 
   
Lithuanian social research centre
     
 
NEWS

NEW BOOKS OF LITHUANIAN SOCIAL RESEARCH CENTRE:

Algimantas Valantiejus, Meilutė Taljūnaitė, Lilija Kublickienė, Anna Lipnevič, Irena Šutinienė. Socialinės erdvės paieškos sociologijos teorijoje ir praktikoje: mokslo studija. Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014, 121 p.

More information...
KVIEČIAME Į SOCIOLOGIJOS DOKTORANTŪRĄ

(parengta 2015-06-22)

LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ PAPILDOMŲ DOKTORANTŪROS VIETŲ (KONKURSINĖ DOKTORANTŪRA) 2015 m. konkursą laimėjo ir finansavimą gavo LSTC vyriausioji mokslo darbuotoja habil. dr. Laimutė Žalimienė.

Tema:
Socialinės globos paslaugų pagyvenusiems asmenims poreikiai ir modeliai: lyginamoji ES šalių analizė (05S Sociologija)
SVEIKINAME

LSTC Etninių tyrimų instituto mokslo darbuotoją dr. KAROLĮ ŽIBĄ!


2015 m. birželio 1-2 d. Darbo rinkos tyrimų instituto darbuotojai Inga Blažienė ir Boguslavas Gruževskis dalyvavo 7-oje metinėje TURI konferencijoje Amsterdame. Konferencijos metu Lietuvos socialinių tyrimų centrui buvo pasiūlyta tapti TURI tinklo nariu. Šis tinklas vienija 35 Europos institutus ir universitetus, dirbančius socialinio dialogo tyrimų srityje; TURI nariais yra tokie universitetai/institutai kaip Fafo Institute for Labour and Social Research, Norvegija; HIVA - Research Institute for Work and Society, Belgija; FAOS, Danija; European Trade Union Institute (ETUI), ES; Observatoire social européen (OSE), ES; Labour Institute for Economic Research, Suomija; IRES, Prancūzija; EURISPES, Italija ir kiti. Konferencijoje B.Gruževskis skaitė pranešimą tema "Socialinės raidos netolygumai ES: Lietuvos atvejo analizė".

2015 m. balandžio 16 d. Daugpilio universitete LSTC vyriausiajam darbuotojui akademikui Arvydui Virgilijui Matulioniui ir VGTU profesorei Manuelai Tvaronavičienei suteikti Daugpilio universiteto daktaro honoris causa vardai.

SVEIKINAME!
2015 m. balandžio 16 d. LR švietimo ir mokslo ministerijoje vyko mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo rezultatų pristatymo renginys „Mokslinės veiklos vertinimas: ką rekomenduoja tarptautiniai ekspertai“, kurį organizavo MOSTA.Pateikiame ištrauką iš ekspertų baigiamosios ataskaitos

Lithuania: Research Assessment Exercise
Panel S2: Social Sciences
Assessment of Individual Disciplines:

<…>


Sociology: Only one of the units assessed by the panel could be properly described as being devoted to the discipline of sociology (The Lithuanian Social Research Unit) but there were also sizable numbers of sociologists at the Faculty of Philosophy at Vilnius University (Depts. of Sociology and Social Work) and the Faculty of Social Sciences at VMU and the Jonas Zemaitis Military Academy. Overall, sociology as a field in Lithuania cannot be considered to be fulfilling its potential as an international player. There is a marked tendency to focus on applied rather than basic research and output in high impact peer reviewed international journals is minimal. The average number of citations suggests that Lithuanian sociology is not visible in the international research community. Currently, the main contribution of the discipline of sociology is very much at the society level. That being said, there is some very interesting work being done in the field, which could not only reach but also engage a wider audience <…>
Kviečiame į seminarą "Senėjanti visuomenė: Kaip mes pasirengę?"

On 2-21 March 2015, the Lithuanian Social Research Centre is being visited by Prof. Kerstin Jacobsson from University of Gothenburg, Sweden. She gave a lecture on 5 March, 3 p.m.: "Activation and Social Protection: Recent Developments of the Swedish Welfare State".

Kerstin Jacobsson is a Professor of Sociology at University of Gothenburg. Her research interests include social movements and civil society, Europeanization and governance, mainly in the field of labour market and social policy, organizational sociology and sociology of emotions.
For more information see here.
On 17 March 2015, 2.00 pm, the meeting of the Governing Board members and the Lithuanian national correspondents for the Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) will take place in the Lithuanian Social Research Centre (Gostauto st. 11, 3rd floor, room 324). The aim of the meeting is to familiarize the Governing Board members with the activities of the national correspondents as well as to discuss other relevant issues related to social dialogue in Lithuania. Representatives of other social partner organisations who are interested in the mentioned issues are welcome to participate in the meeting as well.
LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS (LSTC) KVIEČIA DALYVAUTI LSTC MOKSLO TARYBOS NARIŲ RINKIMUOSE.

Š. m. kovo 26 d. (ketvirtadienį) 13:00 val. įvyks visuotinis Lietuvos socialinių tyrimų centro darbuotojų susirinkimas, kurio darbotvarkėje - rinkimai į LSTC Mokslo tarybą.
LSTC Mokslo tarybą sudaro 15 narių, iš kurių 10 yra LSTC darbuotojai, 3 nariai yra Centre nedirbantys asmenys iš įstaigų, įmonių ir organizacijų, suinteresuotų Centro tikslų įgyvendinimu, po vieną narį skiria Švietimo ir mokslo ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Kviečiame siūlyti Lietuvos socialinių tyrimų centro ir LSTC tikslų įgyvendinimu suinteresuotų juridinių asmenų kandidatus į mokslo tarybos narius. Galimi kandidatai turi būti pateikti Centro direktorės įsakymu paskirtos Rinkimų komisijos pirmininkui prof. dr. Donatui Burneikai (donatas.geo@gmail.com) ne vėliau nei iki kovo 19 d.
LSTC mokslo tarybos rinkimai vyks adresu A. Goštauto g. 11 (Vilnius) LSTC konferencijų salėje (2 a., 206 kabinete).
On 25 February 2015 MOSTA international experts: Professor Benő Csapó from Hungary, Szeged University (http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo/) and Professor Iiro Jääskeläinen from Finland, Aalto University (http://becs.aalto.fi/en/personnel/staff/jaaskelainen_iiro.html) have been visiting the Lithuanian Social Research Centre.

Some moments from the visit:

NEW BOOKS OF LITHUANIAN SOCIAL RESEARCH CENTRE:

Karolis Žibas. Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje. Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014, 228 p.
Vita Petrušauskaitė. (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė.
(Etniškumo studijos 2014/1). Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014, 164 p.


More information...
PRISTATOMI 2013-2015 METŲ PODOKTORANTŪROS STAŽUOČIŲ REZULTATAIŠ. m. vasario 19 d. (ketvirtadienį) viešbutyje „Amberton“ (L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1, Vilnius) 16.20-16.40 vyks Taisijos Laukkonėn podoktorantūros stažuotės „Lietuvos mažumų literatūros Europos kontekste“ rezultatų pristatymas.

Daugiau informacijos: https://www.postdoc.lt/news/132/60/PRISTATOMI-2013-2015-METu-PODOKTORANTuROS-STAzUOcIu-
REZULTATAI
Kvietimas į viešąją paskaitą LEU apie judėjimo negalią turinčius paaugliusSausio 19 d. (pirmadienį) 12 val. Lietuvos socialinių tyrimų centro doktorantė Jurgita Subačiūtė skaitys viešąją paskaitą „Judėjimo negalią turinčių paauglių romantiniai santykiai reabilitacinėje įstaigoje ir už jos ribų“. Paskaita vyks LEU Socialinės edukacijos fakultete, T. Ševčenkos g. 31, A3 aud.

Kviečiame dalyvauti!
On 18 December, 2014 Director of the LSRC Prof. Meilute Taljunaite presented Annual Report of the Lithuanian Social Research Centre.

Few moments:SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 2014 M. GRUODŽIO MĖN. IŠLEIDO ELEKTRONINĮ LEIDINĮ "GYVENIMAS IR DARBAS LIETUVOJE",
kuriame susistemintai pateikta informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas, sveikatos apsaugą, socialinį būstą, švietimą, jaunimo politiką, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, asmens dokumentus, taip pat teisinę informaciją bei kitus klausimus, kurie yra aktualūs iš Lietuvos emigravusiems ir ketinantiems, ar bent svarstantiems galimybe, sugrįžti į Lietuvą tautiečiams. Leidinį pdf formatu galima rasti čia.On 14-21 December, 2014 Dr. Christian Fröhlich will be visiting the Lithuanian Social Research Centre. He will be holding a seminar "Social movements in contemporary Russia" on 17 December, 15 p.m.Christian Fröhlich has studied sociology at the University of Leipzig, where he also gained his PhD with a thesis on "World polity, civil society, and disability in Russia" in 2014. Since 2012 he is a research associate at Södertörn University, where he participates in several international comparative research projects on social movements and civil society in Eastern Europe and the Baltic Sea Region. His particular interests lie in the study of civil society-state relations and in the global diffusion of norms into local contexts. Currently, he co-edits a volume on "Radical Left Movements in Europe" (with Magnus Wennerhag and Grzergorz Piotrowski).
2014 m. gruodžio 3 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre lankėsi Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Svetlana Kauzonienė. Susitikimo metu kalbėta apie LSTC mokslinę veiklą bei jos perspektyvas, tyrimų sąryšį su LR Vyriausybės vykdoma programa, tyrimų tarptautinį reikšmingumą ir naujas galimybes plėsti LSTC veiklą.

Vizito akimirkos:2014 m. lapkričio 13 d. Lietuvos sociologų metinės konferencijos išvakarėse Lietuvos mokslų akademijoje vyko "SOCIOLOGIJA LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOJE IR LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRE" 50-čiui skirta tarptautinė konferencija. Joje dalyvavo Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininko pavaduotoja Marju Lauristin ir vyriausiasis Europos mažumų problemų centro (the European Centre for Minority Issues - ECMI) tyrėjas dr. Priit Järve.
Konferencijos dalyvius pasveikino Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Akimirkos iš konferencijos:

2014 m. lapkričio 13 d.
PREMJERAS DALYVAVO LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO ĮSTEIGIMO 50-MEČIO MINĖJIMO RENGINYJE


Šiandien Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius dalyvavo Lietuvos socialinių tyrimų centro įsteigimo 50-mečio minėjimo renginyje, kuriame kalbėdamas pabrėžė, jog centro atliekamos moksliniais metodais grįstos studijos, tiksliais skaičiais ir objektyviais faktais argumentuotos išvados padeda priimti valstybei naudingus sprendimus, prognozuoti jų galimas pasekmes.
„Labai svarbu, kad Lietuvos socialinių tyrimų centro pagrindine tyrimų kryptimi išlieka žmogaus ir visuomenės socialinė raida, užimtumo ir darbo rinkos tyrimai, įvairių demografinių procesų analizė, socialinės gerovės kūrimo tendencijos“, – sakė premjeras A. Butkevičius.
„Geras įdirbis ir aktyvi veikla lėmė, jog šalies sociologai girdimi ir pripažįstami tarptautiniuose renginiuose, žymiuose pasaulio kongresuose. Sveikintina, kad Lietuvos sociologai inicijavo Baltijos šalių bendradarbiavimą, atliko ir pristatė tarptautinei bendruomenei nemažai bendrų sociologinių studijų“, – sveikindamas sociologus kalbėjo A. Butkevičius.
Ministras Pirmininkas taip pat pabrėžė, kad Vyriausybė, vertindama Lietuvos sociologų atliekamą darbą, lieka atvira glaudesniam bendradarbiavimui siekiant efektyvesnių sprendimų, kurie padėtų stiprinti ekonomiką ir užtikrintų piliečių socialinį orumą.
„Linkiu visiems sociologijos mokslo žmonėms įdomių kūrybinių iššūkių, prasmingų ir apčiuopiamų darbo rezultatų, vardan klestinčios mūsų visų valstybės,“ – baigdamas savo sveikinimo kalbą sakė Vyriausybės vadovas.

Spaudos tarnyba
Vyriausybės kanceliarija
8 706 63746

spauda@lrv.lt

Pranešimo tekstas ir fotoreportažas LR Vyriausybės tinklapyje.
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 2013 M. GRUODŽIO MĖN. IŠLEIDO ELEKTRONINĮ LEIDINĮ "GYVENIMAS IR DARBAS LIETUVOJE",
kuriame susistemintai pateikta informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas, sveikatos apsaugą, socialinį būstą, švietimą, jaunimo politiką, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, asmens dokumentus, taip pat teisinę informaciją bei kitus klausimus, kurie yra aktualūs iš Lietuvos emigravusiems ir ketinantiems, ar bent svarstantiems galimybe, sugrįžti į Lietuvą tautiečiams. Leidinį pdf formatu galima rasti čia.LSRC BECAME A MEMBER OF THE EUROPEAN CONSORTIUM FOR SOCIOLOGICAL RESEARCH

http://www.ecsrnet.eu:

ECSR's (the European Consortium for Sociological Research) purpose is to promote theoretically-driven empirical research in sociology in Europe, in particular by encouraging cooperation between research centers. Currently more than 70 leading European research institutes and university departments are members of the Consortium.

ECSR organizes yearly conferences and annual Graduate Schools. It offers mobility grants for graduate students and awards a yearly prize for the best PhD thesis from an ECSR member institute. The European Sociological Review is the official journal of the Consortium.

 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 11, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt