Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
APIE LSTC
LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS (toliau – Centras) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga ir vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą.

MISIJA
Remiantis fundamentinių ir taikomųjų tyrimų vienove, analizuoti socialinius ekonominius, politinius ir demografinius procesus, siekiant naujomis mokslo žiniomis grįstų sprendimų, glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, valdžios, mokslo ir studijų institucijomis bei socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Tyrimais prisidėti prie viešosios politikos tikslų ir priemonių pagrindimo bei pasekmių vertinimo ir tuo stiprinti mokslo bei visuomenės sanglaudą.

VIZIJA
• plėtoti teorinius, strateginius ir taikomuosius mokslo tyrimus socialinės ekonomikos, sociologijos ir demografijos srityse;
• aprūpinti Lietuvos viešosios politikos rengėjus ir vykdytojus inovatyviomis mokslo žiniomis, siekiant tiek Lietuvos ūkio ir socialinės raidos strateginių tikslų įgyvendinimo bei visuomenės pažangos, tiek konkretaus periodo socialinės, ekonominės ir demografinės raidos iššūkių įveikimo;
• sutelkti Lietuvos sociologus, demografus ir socialinės ekonomikos tyrėjus socialinių mokslų proveržiui ir konkurencingumui tarptautinėje mokslo aplinkoje.


Lietuvos socialinių tyrimų centras (LSTC) įsteigtas 2009 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1796 „Dėl Socialinių tyrimų instituto ir Darbo ir socialinių tyrimų instituto reorganizavimo“. Nuo 2010 m. sausio 1 d. LSTC perima visas reorganizuotų Socialinių tyrimų instituto ir Darbo ir socialinių tyrimų instituto teises ir pareigas. 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt