Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
NAUJIENOS

« Konkursai
« Archyvas2015 m. kovo 2-21 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre vizituoja prof. Kerstin Jacobsson iš Gioteborgo universiteto, Švedija. Kovo 5 d. 15.00 val. ji skaitė paskaitą "Aktyvavimas ir socialinė apsauga: Švedijos gerovės valstybės vystymosi tendencijos".

Kerstin Jacobsson yra Gioteburgo universiteto sociologijos profesorė. Jos tyrimų sritys: socialiniai judėjimai ir pilietinė visuomenė, europeizacija ir valdysena tokiose srityse kaip darbo rinka ir socialinė politika, organizacinė sociologija ir emocijų sociologija.
Plačiau žr. čia.
Š.m. kovo 17 d. 14 val. Lietuvos socialinių tyrimų centre (Goštauto g. 11, 3 a., 324 kab.) vyks Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) Valdybos (Governing Board) narių ir nacionalinių korespondentų susitikimas. Susitikimo metu planuojama supažindinti Valdybos narius su Europos fondui teikiama informacija, darbo specifika bei aptarti kitus Lietuvos socialiniams partneriams aktualius klausimus. Susitikime kviečiami dalyvauti ir kiti socialinių partnerių atstovai, suinteresuoti Europos fondui teikiama informacija apie socialinį dialogą Lietuvoje.
LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS (LSTC) KVIEČIA DALYVAUTI LSTC MOKSLO TARYBOS NARIŲ RINKIMUOSE.

Š. m. kovo 26 d. (ketvirtadienį) 13:00 val. įvyks visuotinis Lietuvos socialinių tyrimų centro darbuotojų susirinkimas, kurio darbotvarkėje - rinkimai į LSTC Mokslo tarybą.
LSTC Mokslo tarybą sudaro 15 narių, iš kurių 10 yra LSTC darbuotojai, 3 nariai yra Centre nedirbantys asmenys iš įstaigų, įmonių ir organizacijų, suinteresuotų Centro tikslų įgyvendinimu, po vieną narį skiria Švietimo ir mokslo ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Kviečiame siūlyti Lietuvos socialinių tyrimų centro ir LSTC tikslų įgyvendinimu suinteresuotų juridinių asmenų kandidatus į mokslo tarybos narius. Galimi kandidatai turi būti pateikti Centro direktorės įsakymu paskirtos Rinkimų komisijos pirmininkui prof. dr. Donatui Burneikai (donatas.geo@gmail.com) ne vėliau nei iki kovo 19 d.
LSTC mokslo tarybos rinkimai vyks adresu A. Goštauto g. 11 (Vilnius) LSTC konferencijų salėje (2 a., 206 kabinete).
2015 m. vasario 25 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre lankėsi MOSTA tarptautiniai ekspertai:
• profesorius Benő Csapó iš Vengrijos Szegedo universiteto (http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo/);
• profesorius Iiro Jääskeläinen iš Suomijos Aalto universiteto (http://becs.aalto.fi/en/personnel/staff/jaaskelainen_iiro.html).

Apsilankymo akimirkos:

LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO ETNINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS išleido du naujus leidinius:

Karolis Žibas. Kinų ir turkų imigrantai Lietuvoje. Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014, 228 p.
Vita Petrušauskaitė. (Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė.
(Etniškumo studijos 2014/1). Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014, 164 p.


Platesnė informacija - skyrelyje leidiniai.
PRISTATOMI 2013-2015 METŲ PODOKTORANTŪROS STAŽUOČIŲ REZULTATAIŠ. m. vasario 19 d. (ketvirtadienį) viešbutyje „Amberton“ (L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1, Vilnius) 16.20-16.40 vyks Taisijos Laukkonėn podoktorantūros stažuotės „Lietuvos mažumų literatūros Europos kontekste“ rezultatų pristatymas.

Daugiau informacijos: https://www.postdoc.lt/news/132/60/PRISTATOMI-2013-2015-METu-PODOKTORANTuROS-STAzUOcIu-
REZULTATAI
Kvietimas į viešąją paskaitą LEU apie judėjimo negalią turinčius paaugliusSausio 19 d. (pirmadienį) 12 val. Lietuvos socialinių tyrimų centro doktorantė Jurgita Subačiūtė skaitys viešąją paskaitą „Judėjimo negalią turinčių paauglių romantiniai santykiai reabilitacinėje įstaigoje ir už jos ribų“. Paskaita vyks LEU Socialinės edukacijos fakultete, T. Ševčenkos g. 31, A3 aud.

Kviečiame dalyvauti!
2014 m. gruodžio 18 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre skaitytas LSTC direktorės Meilutės Taljūnaitės metinis pranešimas.

Keletas akimirkų:SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 2014 M. GRUODŽIO MĖN. IŠLEIDO ELEKTRONINĮ LEIDINĮ "GYVENIMAS IR DARBAS LIETUVOJE",
kuriame susistemintai pateikta informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas, sveikatos apsaugą, socialinį būstą, švietimą, jaunimo politiką, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, asmens dokumentus, taip pat teisinę informaciją bei kitus klausimus, kurie yra aktualūs iš Lietuvos emigravusiems ir ketinantiems, ar bent svarstantiems galimybe, sugrįžti į Lietuvą tautiečiams. Leidinį pdf formatu galima rasti čia.2014 m. gruodžio 3 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre lankėsi Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Svetlana Kauzonienė. Susitikimo metu kalbėta apie LSTC mokslinę veiklą bei jos perspektyvas, tyrimų sąryšį su LR Vyriausybės vykdoma programa, tyrimų tarptautinį reikšmingumą ir naujas galimybes plėsti LSTC veiklą.

Vizito akimirkos:2014 m. lapkričio 13 d. Lietuvos sociologų metinės konferencijos išvakarėse Lietuvos mokslų akademijoje vyko "SOCIOLOGIJA LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOJE IR LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRE" 50-čiui skirta tarptautinė konferencija. Joje dalyvavo Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininko pavaduotoja Marju Lauristin ir vyriausiasis Europos mažumų problemų centro (the European Centre for Minority Issues - ECMI) tyrėjas dr. Priit Järve.
Konferencijos dalyvius pasveikino Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Akimirkos iš konferencijos:

2014 m. lapkričio 13 d.
PREMJERAS DALYVAVO LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO ĮSTEIGIMO 50-MEČIO MINĖJIMO RENGINYJE


Šiandien Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius dalyvavo Lietuvos socialinių tyrimų centro įsteigimo 50-mečio minėjimo renginyje, kuriame kalbėdamas pabrėžė, jog centro atliekamos moksliniais metodais grįstos studijos, tiksliais skaičiais ir objektyviais faktais argumentuotos išvados padeda priimti valstybei naudingus sprendimus, prognozuoti jų galimas pasekmes.
„Labai svarbu, kad Lietuvos socialinių tyrimų centro pagrindine tyrimų kryptimi išlieka žmogaus ir visuomenės socialinė raida, užimtumo ir darbo rinkos tyrimai, įvairių demografinių procesų analizė, socialinės gerovės kūrimo tendencijos“, – sakė premjeras A. Butkevičius.
„Geras įdirbis ir aktyvi veikla lėmė, jog šalies sociologai girdimi ir pripažįstami tarptautiniuose renginiuose, žymiuose pasaulio kongresuose. Sveikintina, kad Lietuvos sociologai inicijavo Baltijos šalių bendradarbiavimą, atliko ir pristatė tarptautinei bendruomenei nemažai bendrų sociologinių studijų“, – sveikindamas sociologus kalbėjo A. Butkevičius.
Ministras Pirmininkas taip pat pabrėžė, kad Vyriausybė, vertindama Lietuvos sociologų atliekamą darbą, lieka atvira glaudesniam bendradarbiavimui siekiant efektyvesnių sprendimų, kurie padėtų stiprinti ekonomiką ir užtikrintų piliečių socialinį orumą.
„Linkiu visiems sociologijos mokslo žmonėms įdomių kūrybinių iššūkių, prasmingų ir apčiuopiamų darbo rezultatų, vardan klestinčios mūsų visų valstybės,“ – baigdamas savo sveikinimo kalbą sakė Vyriausybės vadovas.

Spaudos tarnyba
Vyriausybės kanceliarija
8 706 63746

spauda@lrv.lt

Pranešimo tekstas ir fotoreportažas LR Vyriausybės tinklapyje.SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 2013 M. GRUODŽIO MĖN. IŠLEIDO ELEKTRONINĮ LEIDINĮ "GYVENIMAS IR DARBAS LIETUVOJE",
kuriame susistemintai pateikta informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas, sveikatos apsaugą, socialinį būstą, švietimą, jaunimo politiką, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, asmens dokumentus, taip pat teisinę informaciją bei kitus klausimus, kurie yra aktualūs iš Lietuvos emigravusiems ir ketinantiems, ar bent svarstantiems galimybe, sugrįžti į Lietuvą tautiečiams. Leidinį pdf formatu galima rasti čia.LSTC TAPO EUROPOS SOCIOLOGINIŲ TYRIMŲ KONSORCIUMO (ECSR) NARIU

http://www.ecsrnet.eu:

ECSR's (the European Consortium for Sociological Research) purpose is to promote theoretically-driven empirical research in sociology in Europe, in particular by encouraging cooperation between research centers. Currently more than 70 leading European research institutes and university departments are members of the Consortium.

ECSR organizes yearly conferences and annual Graduate Schools. It offers mobility grants for graduate students and awards a yearly prize for the best PhD thesis from an ECSR member institute. The European Sociological Review is the official journal of the Consortium.

 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 11, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt