Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
NAUJIENOS

« 2018 metų LSTC mokslo renginių planas
« Konkursai
« ArchyvasSKELBIAMAS PRIIMTŲJŲ Į LSTC DOKTORANTŪROS STUDIJAS SĄRAŠAS

Į nuolatines Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas sociologijos (05S) mokslo krypties trečios pakopos doktorantūros studijas Lietuvos socialinių tyrimų centre kviečiami studijuoti šie asmenys:

1. Julija Mažuolienė

PAKVIESTIEJI STUDIJUOTI 2018 M. LAPKRIČIO 14 D. KVIEČIAMI ATVYKTI Į LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRĄ PASIRAŠYTI STUDIJŲ SUTARTĮ.

Daugiau informacijos suteiksime telefonu: (+370) 655 74440.
2018 m. lapkričio 9 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre vyko Virgilijaus RUTKAUSKO daktaro disertacijos "Mokesčių moralė ir jos įtaka viešojo sektoriaus pajamoms" gynimas.

Disertacija rengta 2013–2018 metais Lietuvos socialinių tyrimų centre.

Vadovas: prof. dr. Romas LAZUTKA (Vilniaus universitetas, ekonomika – 04S).

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Ekonomikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas: prof. dr. Jelena STANKEVIČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S).
Nariai:
prof. dr. Boguslavas GRUŽEVSKIS (Lietuvos socialinių tyrimų centras, ekonomika – 04S),
prof. dr. Daiva JUREVIČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S),
prof. dr. Natalja LACE (Rygos technikos universitetas, Latvija, ekonomika – 04S),
prof. dr. Vytas NAVICKAS (Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomika – 04S).

Disertaciją galima peržiūrėti interneto svetainėje http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3737, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje (Saulėtekio al. 14, LT-10223 Vilnius, Lietuva), Lietuvos socialinių tyrimų centro bibliotekoje (A. Goštauto g. 9., LT-01108 Vilnius, Lietuva) ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto bibliotekoje (V. Kudirkos g. 18-2, LT-03101 Vilnius, Lietuva).

Keletas akimirkų:Š. m. lapkričio 5 d. Lietuvo socialinių tyrimų centre vyko mokslininkų forumas tema "Demografijos, migracijos ir integracijos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano priemonės". Forume dalyvavo patyrę ir jaunieji mokslininkai, doktorantai ir studentai, kurių tyrimų laukas ir turimos idėjos gali praturtinti tarpinstitucinio veiklos plano priemonių paketą. Taip pat aptarime dalyvo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė kanceliarijos bei SADM atstovai.
Forumo metu buvo diskutuota šais klausimais:
Kaip siūlomos priemonės atliepia įvairių šeimos formų problemas?
Kokios politikos priemonės būtų efektyviausios siekiant užtikrinti būsto prieinamumą visiems gyventojams?
Kaip paskirstyti atsakomybę tarp nevyriausybinių organizacijų, darbdavio, bendruomenės, valstybės taip, kad galima būtų pasiekti geriausių gyventojų politikos rezultatų?
Kitos forumo dalyvių nuomone aktualios demografinės politikos priemonės.


Keletas akimirkų:2018 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre vyko Rūtos Ubarevičienės disertacijos "Baltijos šalių gyvenviečių sistemų teritorinės organizacijos kaitos sociodemografinė analizė" (Sociologija 05 S) gynimas.

Mokslo daktaro disertacija rengta 2013–2018 metais Lietuvos socialinių tyrimų centre pagal doktorantūros teisę, suteiktą Kauno technologijos universitetui, Lietuvos socialinių tyrimo centrui ir Vytauto Didžiojo universitetui (2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V–1019).

Mokslinis vadovas: vyriaus. m. d., dr. Donatas Burneika (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija - 05S).

Mokslo daktaro disertacija ginama Kauno technologijos universiteto, Lietuvos socialinių tyrimo centro ir Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos krypties taryboje:
Pirmininkas: Vyriaus. m. d., dr. Meilutė Taljūnaitė (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija - 05S).
Nariai:
Vyriaus. m. d., dr. Jolanta Aidukaitė (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija - 05S);
Vyriaus. m. d., dr. Boguslavas Gruževskis (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija - 05S);
M. d., dr. Domantas Jasilionis (Makso Planko demografinių tyrimų institutas, Vokietijos Federacinė Respublika, socialiniai mokslai, sociologija – 05S);
Prof. dr. Jurgita Mačiulytė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05S).

Anotacija:
Stipriai sumažėjęs gyventojų skaičius bei regioninių skirtumų augimas kelia didelius iššūkius tolimesnei Baltijos šalių raidai. Šiose valstybėse yra būtina kelti klausimą, kaip kuo racionaliau ir efektyviau išnaudoti ribotą demografinį, socialinį ir ekonominį miestų bei regionų potencialą kartu užtikrinant, kad visiems gyventojams būtų suteiktas pakankamas gyvenimo lygis ir galimybės. Disertacijoje analizuojamos ir lyginamos trijų Baltijos valstybių socioerdvinio vystymosi tendencijos nepriklausomybės laikotarpiu. Atlikta statistinių duomenų analizė leido nustatyti svarbiausias regionines charakteristikas lemiančias Baltijos šalių gyvenviečių sistemų kaitą. Disertacijoje atskleidžiama, kad vidaus migracija yra pagrindinis gyvenviečių sistemos kaitą lemiantis veiksnys. Ji taip pat turi didelę įtaką sociodemografinės struktūros kaitai. Nustatyta, kad vidaus migracija, pasižyminti dideliu selektyvumu, šiuo metu labiausiai prisideda prie regioninių skirtumų augimo ir rezidencinės diferenciacijos Baltijos šalyse. Tikimasi, kad šio tiriamojo darbo rezultatai galėtų prisidėti prie regioninės ir socialinės politikos Lietuvoje ir Baltijos šalyse formavimo.

Disertacijos santrauka išsiųsta 2018 m. rugpjūčio 6 d., skelbimas Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje patalpintas 2018 m. liepos 24 d.

Keletas akimirkų:
2018 m. birželio 21 d. Lietuvos socialinių tyrimų centro direktorė dr. Sarmitė Mikulionienė ir LSTC Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas dr. Boguslavas Gruževskis dalyvavo LR Vyriausybės kanceliarijos organizuotame Lietuvos demografijos forume. LSTC mokslininkai aptarė demografinių pokyčių įtaką (ypač gyventojų senėjimo ir bendro gyventojų skaičiaus sumažėjimo) šalies ateities socialinei bei ekonominei raidai, akcentavo būtinumą labai atsakingai vykdyti mokesčių reformą bei tobulinti darbo rinkos politikos mechanizmus, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 metų išeinančių į pensiją gyventojų skaičius nuolat (iki 2040 metų, o gal ir ilgiau) viršys naujai ateinančių į darbo rinką gyventojų skaičių. S.Mikulionienė bei B.Gruževskis dalyvavo teminėse diskusijose ir pateikė pasiūlymus socialinės bei užimtumo politikos tobulinimui.
Daugiau informacijos - LRT.LT straipsnyje.
2018 m. birželio 13 d. 11:00-13:00 val. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto vardu kviečiame į mokslinio projekto "Socialinis ir istorinis teisingumas Lietuvoje: etninė ir generacijų dimensija" rezultatų aptarimą-diskusiją. Seminare pristatysime kokybinių lauko ir žiniasklaidos tyrimų duomenis ir diskutuosime, koks yra santykis tarp etniškumo, atskirties ir socialinio bei istorinio teisingumo patirčių ir sampratų; kada teisingumas vienos etninės grupės ar individų atžvilgiu tampa neteisingumu kitos grupės ar individų atžvilgiu; kaip socialinės atskirties patirtys persipina su istorinio teisingumo sampratomis; kokie gali būti praktiniai tyrimo atskleistų socialinių problemų sprendimai.

Renginio programą rasite čia.

Apie dalyvavimą prašome pranešti el. paštu: kristina@ces.lt iki 2018 m. birželio 11 d.
2018 m. gegužės 18 d. Lietuvos socialinių tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė dalyvavo LRT radijo laidoje "Kita tema" (ved. S. Aginskaitė), kur diskutavo apie visuomenės požiūrį į Lietuvoje gyvenančius rusų tautybės piliečius.
Laidos įrašo galite pasiklausyti čia.
Lietuvos socialinių tyrimų centro Metinės mokslinės konferencijos Pavasario sesija

2018 m. gegužės 17 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre (LSTC) vyko kasmetinė konferencija, kurios metu LSTC mokslo darbuotojai diskutavo Lietuvos visuomenei aktualiais klausimais, remdamiesi savo atliekamų tyrimų rezultatais. Taip pat konferencijos metu buvo pristatyta naujausia LSTC mokslo studija "Vidurinė klasės Lietuvoje", kurios autoriai – vyr. m. d., dr. Meilutė Taljūnaitė ir specialistas Eduardas Kęstutis Sviklas.

Konferencijos akimirkos:

2018 m. gegužės 15 d. LSTC mokslininkai susitiko su Tarptautinio valiutos fondo ekspertais ir Lietuvos banko atstovu. Susitikimo metu buvo aptartos Lietuvos darbo rinkos tendencijos ir prognozės, produktyvumo pokyčiai bei socialinio dialogo raidos perspektyvos Lietuvoje.

Keletas akimirkų:

2018 m. balandžio 19 d. LSTC viešėjo Kanados ambasados Latvijoje pirmoji sekretorė Tachelle Kirkpatrick. Viešnia domėjosi Etninių tyrimų institute vykdomais tyrimais. Instituto darbuotojai dr. Andrius Marcinkevičius, dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė ir dr. Giedrė Blažytė pristatė naujausius etninių mažumų integracijos, visuomenės nuostatų pažeidžiamų grupių atžvilgiu ir žiniasklaidos diskurso etnine tematika tyrimų rezultatus.

Apsilankymo akimirka:

LSTC elektroninė biblioteka yra papildyta 1994-2013 metais Lietuvos socialinių tyrimų centro ir jo padalinių mokslininkų išleistais leidiniais. Peržiūrėti ar atsisiųsti leidinius galima paspaudus šią nuorodą.

 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt