Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
NAUJIENOS

PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto
Kauno technologijos universiteto
Lietuvos socialinių tyrimų centro
Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto
2014 m. kovo 27 d. posėdžio nutarimu Nr.1

SOCIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DISERTACIJŲ TEMATIKŲ IR DOKTORANTŲ VADOVŲ KONKURSAS 2014 M.

Disertacijų tematikų konkursas
Balandžio 7 d. skelbiamas konkursas sociologijos mokslo krypties (05 S) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

1. Socialinė ir institucinė kaita. Social and Institutional Change.
2. Globalizacijos iššūkiai ir socialinės visuomenės problemos. Challenges of Globalization and Social Issues.
3. Posocialistiniai ir pokolonialiniai procesai šiuolaikiniame pasaulyje. Posocialist and Postcolonial Processes in Contemporary World.
4. Demografinių procesų ir struktūrų raida. Development of Demographic Processes and Structures.
5. Socialinė stratifikacija, nelygybė ir atskirtis. Social Stratification, Inequality and exclusion.

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos. Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų tyrimų kryptis. Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.
Prašymus konkursui galima teikti nuo balandžio 7 d. iki gegužės 5 d.

Doktorantų vadovų konkursas
Balandžio 7 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus (Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, 4.2 punkto reikalavimai.) bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
- CV laisva forma;
- mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas;
- prašymas dalyvauti konkurse.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 7 d. iki gegužės 5 d.

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:

Vytauto Didžiojo universitetas
Laisvės al. 53 – 207, LT-44309 Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė
tel. (8 37) 209 815, (8 619) 21615
el. paštas: r.andrisiunaite@mt.vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.
Lietuvos socialinių tyrimų centras
A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius, 305 kab. (raštinė).
Kontaktinis asmuo – Lilija Kublickienė
tel. (8 5) 211 3774, (8 620) 15628
el. paštas: lilija.kublickiene@lstc.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–12.00 val.
Kauno technologijos universitetas
K.Donelaičio g. 73 - 423, LT-44249 Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Valdemara Sabaitytė
tel. (8 37) 300 049
el. paštas: mok.skyrius@ktu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.


Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki gegužės 20 d.

Dokumentai atsisiuntimui:
Prašymas dalyvauti konkurse
Disertacijos tematikos pagrindimas
Disertacijos tematikos pristatymas
Mokslinės veiklos sąrašas
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas kviečia visus LSTC mokslo darbuotojus į viešą paskaitą "Po taupymo ekonomikos: kas lieka Lietuvoje (arba Lietuvai)?", kuri vyks Atviros visuomenės institute, Didžioji g. 5, Vilnius, š.m. balandžio 17 d. (ketvirtadienį) 18 val. Paskaita vyks anglų kalba.
Visą informaciją apie renginį rasite čia.
Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos institutas, bendradarbiaudamas su Lietuvos mokslo taryba ir Edinburgo universitetu, 2014 m. gegužės 7-9 dienomis kviečia LSTC doktorantus, tyrėjus ir mokslininkus į 3 dienų akademinio rašymo seminarą "Kaip rašyti ir publikuoti socialinių mokslų straipsnius žurnaluose?". Seminaras skirtas padėti parengti mokslinius straipsnius publikavimui tarptautiniuose mokslo žurnaluose.

Seminaro metu bus analizuojama ir gilinamasi į mokslo straipsnių struktūrą bei straipsnio rašymo praktinius aspektus.
Seminarai suteiks tiek teorinių, tiek praktinių kompetencijų, kurios bus vertingos rengiant mokslines publikacijas.
Seminarus ves lektorė dr. Ellen Boeren (Edinburgo universitetas, Škotija)

Reikalavimai dalyviams:
- akademinio rašymo anglų kalba įgūdžiai;
- seminarų metu turėti nešiojamą kompiuterį;
- būti socialinių ar humanitarinių mokslų doktorantūros pakopos studentu, mokslininku, tyrėju ar podoktorantūros stažuotoju.

DĖMESIO! Dalyvių skaičius – iki 15 asmenų.
Prašome registruotis ir užpildyti anketą internete: http://bit.ly/OWPgRQ.
Seminaras vyks Lietuvos socialinių tyrimų centre, A. Goštauto g. 11, 3a. Vilnius.
Seminarų vietą dar patikslinsime ir užsiregistravusius dalyvius informuosime asmeniškai.
Jei turite klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu: sociologija.studentams@gmail.com
LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ EITI PAREIGAS:

VISUOMENĖS GEOGRAFIJOS IR DEMOGRAFIJOS INSTITUTAS
- vyriausias mokslo darbuotojas (0,5 etato);
- jaunesnis mokslo darbuotojas (0,5 etato).

SOCIOLOGIJOS INSTITUTAS
- vyriausias mokslo darbuotojas (0,5 etato).

ETNINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
- mokslo darbuotojas (0,5 etato).

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS
1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos socialinių tyrimų centro Mokslo 2013-11-07 posėdžio Nr. MT-8 nutarimu patvirtintą Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašą (http://www.lstc.lt/m_kvalifikaciniai.php).
2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų padalinio tematikoje.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS / TYRIMŲ TEMATIKA
VISUOMENĖS GEOGRAFIJOS IR DEMOGRAFIJOS INSTITUTAS
- vyriausias mokslo darbuotojas. Tematika: Visuomeninės geografijos ir Lietuvos regioniniai tyrimai.
- jaunesnis mokslo darbuotojas. Tematika: Reprodukcinė sveikata ir gimstamumo problemos.

SOCIOLOGIJOS INSTITUTAS
- vyriausias mokslo darbuotojas. Tematika: Socialinės politikos raida Vidurio ir Rytų Europoje, gerovės valstybė, miesto sociologija.

ETNINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
- mokslo darbuotojas. Tematika: Visuomenės etninė struktūra ir etniniai santykiai, migracijos ir integracijos politika, šiuolaikiniai migracijos procesai.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
- prašymas Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus vardu;
- atestacinė kortelė (užpildoma priduodant dokumentus);
- mokslo darbų sąrašas;
- mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
- svarbiausieji darbai ar jų kopijos.

Ne Centro darbuotojams (papildomai):
- gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentus pateikti iki 2014.06.02.

Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius, Raštinė (305 kab.).
Telefonas pasiteirauti: 211 37 74.
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 2013 M. GRUODŽIO MĖN. IŠLEIDO ELEKTRONINĮ LEIDINĮ "GYVENIMAS IR DARBAS LIETUVOJE",
kuriame susistemintai pateikta informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas, sveikatos apsaugą, socialinį būstą, švietimą, jaunimo politiką, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, asmens dokumentus, taip pat teisinę informaciją bei kitus klausimus, kurie yra aktualūs iš Lietuvos emigravusiems ir ketinantiems, ar bent svarstantiems galimybe, sugrįžti į Lietuvą tautiečiams. Leidinį pdf formatu galima rasti čia.LSTC TAPO EUROPOS SOCIOLOGINIŲ TYRIMŲ KONSORCIUMO (ECSR) NARIU

http://www.ecsrnet.eu:

ECSR's (the European Consortium for Sociological Research) purpose is to promote theoretically-driven empirical research in sociology in Europe, in particular by encouraging cooperation between research centers. Currently more than 70 leading European research institutes and university departments are members of the Consortium.

ECSR organizes yearly conferences and annual Graduate Schools. It offers mobility grants for graduate students and awards a yearly prize for the best PhD thesis from an ECSR member institute. The European Sociological Review is the official journal of the Consortium.

LSTC Veiklos rezutatų ataskaita (pagal 2010 m. gruodžio 31 dienos duomenis)
LSTC Finansinės veiklos atsakaita (pagal 2010 m. gruodžio 31 dienos duomenis)
 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913 Tel.: (8 5) 211 3774, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 11, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt