Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
NAUJIENOS

« Konkursai
« Archyvas

LSTC elektroninė biblioteka yra papildyta 1994-2013 metais Lietuvos socialinių tyrimų centro ir jo padalinių mokslininkų išleistais leidiniais. Peržiūrėti ar atsisiųsti leidinius galima paspaudus šią nuorodą.2017 m. birželio 30 d. GIEDRĖ BLAŽYTĖ apgynė mokslo daktaro disertaciją tema "Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese" (Sociologija 05 S). Mokslinis vadovas - vyriaus. m. d., dr. Andrius Marcinkevičius (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S).

Su disertacija galima susipažinti: Kauno technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose, taip pat Lietuvos socialinių tyrimų centre.

Disertacijos anotacija.
Disertacijoje analizuojami ne Europos Sąjungos (ES) piliečių, atvykusių į Lietuvą šeimos susijungimo atveju, socialinės adaptacijos ypatumai, įvertinant kokią įtaka šiam procesui turi tikslo šalies socialinis kontekstas bei socialinės lyties ir etniškumo kategorijos.
Siekiant kuo išsamiau pristatyti imigracijos dėl šeimos susijungimo reiškinį Lietuvoje, taikomi įvairūs metodai, kurie apima: struktūrinių imigracijos dėl šeimos susijungimo veiksnių analizę (imigracijos ir imigrantų dėl šeimos susijungimo politikos priemonių, įgyvendinamų ES ir Lietuvoje, apžvalgą; statistinių duomenų analizę, apžvelgiančią imigracijos dėl šeimos susijungimo dinamiką; visuomenės nuostatų imigrantų atžvilgiu apklausų rezultatų analizę); valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovų, dirbančių migracijos ir migrantų integracijos srityje, interviu; o taip pat ne ES piliečių, atvykusių į Lietuvą šeimos susijungimo atveju, asmenines migracijos ir socialinės adaptacijos patirtis.
Analizuojant ne ES piliečių socialinės adaptacijos patirtis, tyrime laikomasi nuostatos, kad adaptacijos tipai yra ilgalaikis socialinės adaptacijos rezultatas, kurio eigai įtakos turi tikslo šalies socialinis kontekstas. Nors socialinės adaptacijos reiškinį aiškinančios teorijos išlieka neutralios lyties atžvilgiu, empiriniame tyrime yra įtraukiama socialinės lyties kategorija ir tiriama kaip adaptacijos tipas priimančioje visuomenėje priklauso nuo lyčių vaidmenų pasiskirstymo šeimoje. Socialinės lyties ir etniškumo kategorijos laikomos kertinėmis analizuojant imigrantų, atvykusių į Lietuvą šeimos susijungimo atveju, socialinės adaptacijos priimančioje visuomenėje patirtis.
PASKELBTAS PRIĖMIMAS Į SOCIOLOGIJOS DOKTORANTŪRĄ.

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2017 07 03 – 2017 08 25
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2017 09 04 – 2017 09 08
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2017 09 04 – 2017 09 08
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2017 09 14
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2017 09 15 – 2017 09 19
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2017 09 20 – 2017 09 22
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2017 09 27
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2017 09 28 – 2017 09 29

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO KONTAKTAI LSTC:
A. Goštauto g. 9 – 313 arba 301 kab., Vilnius.
Kontaktinis asmuo - dr. Anna Lipnevič,
Tel. +370 600 66672, el. paštas moksline.sekretore@lstc.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00-12.00 val.
(prieš atvykstant, pasiskambinti)

Daugiau informacijos rasite čia.
On Wednesday, 14 June 2017, Dr. Boguslavas Gruzevskis participated in the exercise SASE 17’s Distinguished Visitors’ Day in Szczecin, Poland, organised by Headquarters Multinational Corps Northeast. Exercise SASE17 was the final step on the significant yourney of HQ MNC NE from the Wales Summit via the Warszaw Summit towards High Readiness Forces (Land) Headquarters status.2017 m. gegužės 22 d. Lietuvos socialinių tyrimų centro direktorė dr. Meilutė Taljūnaitė Minske pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybiniu Baltarusijos universitetu. Tą pačią dieną ji skaitė paskaitą rusų kalba Sociologijos specialybės studentams ir dėstytojams apie sociologijos mokslo raidą Lietuvoje.

Keletas akimirkų:


2017 m. Sociologiniame žurnale (Социологический журнал, 2017, Том 23 (1) ) publikuotas straipsnis, skirtas Lietuvos socialinių tyrimų centro ilgamečio darbuotojo Sergėjaus Rapaporto atminimui.
Straipsnio tekstą (rusų k.) galite rasti čia.
2017 m. balandžio 27 d.
Informuojame, kad yra paskelbtas priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą.
Priėmimo į bendrą LSTC, VGTU ir LAEI Ekonomikos doktorantūrą datos ir terminai:

Priėmimo procedūrų etapai Datos ir terminai
Disertacijų temų sąrašų skelbimas iki 2017-06-22, 10.00 val.
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas 2017-06-22, 10.00 val. – 2017-06-28, 14.00 val. (VGTU)

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, 310 kab., Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius; tel. (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. paštas doktor@vgtu.lt; interneto svetainė http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura.

Stojančiųjų dokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.30–16.30 val., V 8.30–15.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai, dalyvaujant stojantiesiems:
g) ekonomika
2017-06-29
11.00 val., SRK-I, 0618 auditorija (VGTU)
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas 2017-06-30, 10.00 val.
Apeliacijų priėmimas Iki 2017-06-30, 14.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2017-07-03, 10.00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2017-07-03 10.00 val. – 2017-07-05, 13.00 val. (VGTU)

Priėmimo į doktorantūrą taisyklės
Priėmimo dokumentai ir disertacijų tematikos bus paskelbta vėliau VGTU tinklapyje
Kiti dokumentai
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto
Kauno technologijos universiteto
Lietuvos socialinių tyrimų centro
Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto
2017 m. balandžio 7 d. posėdžio nutarimu Nr. 5


SOCIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DISERTACIJŲ TEMATIKŲ IR DOKTORANTŲ VADOVŲ KONKURSAS 2017 M.

Disertacijų tematikų konkursas

Balandžio 14 d. skelbiamas konkursas sociologijos mokslo krypties (05 S) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

1. Socialinė raida ir kaita.
2. Globalizacijos sociologija.
3. Socialinė ir kultūrinė antropologija.
4. Socialinė geografija ir demografija.
5. Socialinė stratifikacija, nelygybė ir įvairovė.
6. Socialinė politika ir gyvenimo kokybė.

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos. Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų tyrimų kryptis. Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.
Prašymus konkursui galima teikti nuo balandžio 14 d. iki gegužės 5 d.


Doktorantų vadovų konkursas

Balandžio 14 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus (Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, 4.2 punkto reikalavimai.) bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
- CV laisva forma;
- mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas;
- prašymas dalyvauti konkurse.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 14 d. iki gegužės 5 d.

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:

Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė
tel. (8 37) 209 815, (8 619) 21615
el. paštas: rasa.andrisiunaite@vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.
Lietuvos socialinių tyrimų centras
A. Goštauto g. 9 - 301 kab., LT-01108 Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Anna Lipnevič
tel. (8 5) 210 2071, (8 600) 66672
el. paštas: moksline.sekretore@lstc.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–12.00 val.
Kauno technologijos universitetas
K.Donelaičio g. 73 - 423 kab., LT-44249 Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Leonas Balaševičius
tel. (8 615) 31969
el. paštas: doktorantura@ktu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.


Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki gegužės 26 d.

Dokumentai atsisiuntimui:
Prašymas dalyvauti konkurse
Disertacijos tematikos pagrindimas
Mokslinės veiklos sąrašas

VDU skelbimai apie konkursus
Maloniai kviečiame 2017 m. kovo 31 d. dalyvauti Vilniaus universiteto ir Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkų įgyvendinto projekto "Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė" rezultatų pristatyme.

Sveikiname LMT stipendijas gavusius doktorantus!

Sveikiname Lietuvos socialinių tyrimų centro doktorantus, 2017 m. gavusius Lietuvos mokslo tarybos stipendijas už akademinius pasiekimus!

Sociologijos doktorantūros stipendijas gavo:
Rūta Ubarevičienė (vadovas Donatas Burneika);
Ingrida Gečienė (vadovė Meilutė Taljūnaitė);
Jolita Junevičienė (vadovė Laimutė Žalimienė).
Šiuo metu yra kuriama LSTC išleistų leidinių elektroninė biblioteka.

Bibliotekoje bus galima rasti Lietuvos socialinių tyrimų centro bei jo padalinių 2000 - 2016 metais išleistus leidinius PDF formatu. Taip pat atskirai pateikiami kai kurių leidinių turiniai ir pratarmės.

Nuoroda į biblioteką: http://www.lstc.lt/p_leidiniai.php.
2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre skaitytas LSTC direktorės Meilutės Taljūnaitės metinis pranešimas.

Keletas akimirkų:


LSTC sociologijos doktorantė paskelbta nacionalinio geriausių magistro darbų konkurso nugalėtoja.

Sveikiname Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto doktorantę Anastasiya Jurkevits tapus Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos inicijuoto geriausių magistro darbų konkurso 2016 m. nugalėtoja!Anastasiyos Jurkevits magistro darbas "Šiuolaikiniai pensijų reformos Baltarusijoje diskursai" (Contemporary Discourses on Pension Reform in Belarus) (parengtas ir apgintas studijuojant jungtinėje Mykolo Romerio universiteto (Lietuva), Tamperės universiteto (Suomija) ir Linco Johano Keplerio universiteto (Austrija) sociologijos magistrantūros studijų programoje „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“, darbo vadovė prof. dr. S.Mikulionienė) buvo pripažintas geriausių socialinių mokslų magistro darbu. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungoje 2016 m. lapkričio 22 d. įvyko Geriausio Magistro darbo posėdis, kurio metu daugiau nei 70 vertintojų išrinko geriausius magistro darbus. Konkursu siekiama skatinti magistrantus ruošti aukšto lygio baigiamuosius darbus, skatinti tarpsektorinį, tarpinstitucinį, tarpkryptinį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos magistrantų motyvaciją rinktis mokslininko karjerą.
Informacijos šaltinis: http://www.ljms.lt/news/346/15/LJMS-skelbia-geriausiu-magistro-darbu-konkurso-nugaletojus.
SVEIKINAME JAUNĄJĄ SOCIOLOGIJOS DAKTARĘ!

2016 m. spalio 28 d. JURGITA SUBAČIŪTĖ
viešame Jungtinės LSTC, KTU ir VDU doktorantūros Sociologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema "Skilęs Habitus judėjimo negalią turinčių paauglių socialiniame lauke" (Sociologija 05 S). Mokslinis vadovas - vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Arvydas Virgilijus Matulionis (LSTC).

Su disertacija galima susipažinti: Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo, Kauno technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose bei Lietuvos socialinių tyrimo centre.

Disertacijos anotacija
Remiantis P. Bourdieu sociologine lauko teorija, fundamentaliomis sociologinėmis sąvokomis kapitalas, laukas, habitus ir skilęs habitus, šiame darbe siekiama ištirti nuo gimimo turinčių judėjimo negalią ir ją įgijusių paauglių socializacijos patirtis šeimos, mokyklos, reabilitacijos įstaigos socialiniuose laukuose, atskleidžiant habitus formavimosi ir jo skilimo proceso įtaką paauglio socializacijai.
Įgimtą judėjimo negalią turinčio paauglio habitus apibrėžiamas kaip paauglio viduje esanti besiplaikstanti sielos atplaiša, besisukanti dygliuota molekulė, kuri, cirkuliuodama kūne, savo dyglių dūriais vis primena paaugliui jo kitoniškumą. Tai yra vidinis jausmas, kuris, veikiamas socialinių patirčių, provokuoja atitinkamą elgesį ar negalios būseną – menkavertiškumą, „amžino vaiko“ poziciją, lyties niveliavimą, nepasitikėjimą savimi, socialumo baimę.
Sveiko kūno netektis, judėjimo sutrikdymas šiame tyrime suvokiami kaip dviejų laukų sankirta – negalios įgijimas paauglystės laikotarpiu. Skilęs habitus jokiu būdu nereiškia susitaikymo su negalia, o neretai skatina paauglio aktyvumą. Tiek įgimtą, tiek įgytą judėjimo negalią turinčių paauglių tėvai patiria šoką, išgąstį, nerimą. Šeimos socialiniame lauke dėl negalios kyla vidinių krizių. Tapus neįgaliam paauglystės laikotarpiu, sulaukiama daugiau mokyklos bendruomenės dėmesio ir socialinio palaikymo, nei gimus su negalia.
Neįgalūs paaugliai daug laiko turi praleisti gydymo ar reabilitacinėje įstaigoje, kur išryškėja gydytojo ir paciento bei medicinos slaugytojo ir paciento santykių skirtumai. Medicinos slaugytojos pasikeisdamos visą parą dirba reabilitacijos įstaigoje, o tai sudaro asmeniškesnį jų santykį su judėjimo ir kitų negalių turinčiais paaugliais. Paauglių socializacijos proceso sėkmei reabilitacijos įstaigoje įtakos turi ir jų užmegztas romantinis santykis ar itin draugiškas ryšys su reabilitacijos įstaigoje besigydančiais pacientais.


Keletas akimirkų:
2016 metų spalio 20 d. Vilniuje NATO Tarptautinio šiaurės rytų korpuso štabo generolas leitenantas Manfredas Hofmanas ir Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pavaduotojas dr. Donatas Burneika pasirašė Tarptautinio šiaurės rytų korpuso štabo ir Lietuvos socialinių tyrimų centro bendradarbiavimo memorandumą.

2016 m. rugsėjo 30 d. DAUMANTAS STUMBRYS viešame Jungtinės LSTC, KTU ir VDU doktorantūros Sociologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema "Lietuvos vyrų mirtingumo diferenciacijos sociologiniai demografiniai veiksniai" (Sociologija 05 S). Mokslinė vadovė - vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Aušra Maslauskaitė (LSTC).

Su disertacija galima susipažinti: Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo, Kauno technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose bei Lietuvos socialinių tyrimo centre, taip pat adresu: http://demdiff.lt/wp-content/uploads/2016/08/disertacija-stumbrys.pdf

Disertacijos anotacija
Lietuvos ir kitų posovietinių valstybių mirtingumo diferenciacijos problema yra plačiai nagrinėjama epidemiologinėje ir demografinėje literatūroje. Tačiau apie skirtingų socialinių lygmenų mirtingumo diferenciacijos veiksnių sociologinius aspektus žinoma mažai. Šio tyrimo tikslas – nustatyti sociodemografinių ir socioekonominių veiksnių poveikį šiuolaikinei vidutinio amžiaus vyrų mirtingumo diferenciacijai Lietuvoje ir atskleisti šių veiksnių sąsajas su sveikatai žalingu gyvenimo stiliumi. Tyrimo teorinį pagrindą sudaro P. Bourdieu socialinės praktikos teorija. Atliekant kiekybinį tyrimą buvo taikyta daugiapakopė regresinė, socioerdvinė autokoreliacinė ir korespondecinė analizės. Tyrimo duomenys gauti iš su 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymu sujungtų mirčių registro duomenų, Lietuvos statistikos departamento ir gyvensenos tyrimo. Kokybinio tyrimo metu buvo atlikta pusiau struktūruotų interviu naratyvų analizė. Socioerdvinės analizės rezultatai atskleidė specifinį vidutinio amžiaus vyrų mirtingumo modelį Pietryčių Lietuvoje. Daugiapakopės analizės rezultatai parodė, kad individualaus lygmens veiksniai turi didesnį poveikį vidutinio amžiaus vyrų mirtingumo diferenciacijai negu gyvenamosios vietovės socioekonominiai veiksniai. Korespondencinė ir naratyvų analizė atskleidė, kad sveikatai žalingas gyvenimo stilius yra reprodukuojamas per žemo socioekonominio statuso vyrų sveikatai žalingą habitus, kuris generuoja suvokimo schemas ir praktikas. Tyrimo rezultatai atskleidė P. Bourdieu socialinės praktikos teorija pagrįsto modelio taikymo potencialą sveikatos nelygybės tyrimuose.

Keletas akimirkų:

 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt